Skoleskyss til Spjote

Vi har i alle år tiet og godtatt. Det har vært noen små episoder, men «det har gått greit».

LESERBREV: Våre barn har siden 2011 blitt fraktet med Birkeland busser sin bil hjemmefra og til skolen. De har i alle disse årene blitt stående å vente på skolen i opptil 30 minutter før skolestart, på grunn av logistikken til skoleskyssen. Vi har i alle år tiet og godtatt. Det har vært noen små episoder, men «det har gått greit».

Så begynner skoleåret 2017/18. Siden våre barn alltid har hatt god tid i forkant av skolestart, tenkte vi at hos oss vil de nok ikke bli hentet tidligere. Tvert imot vil barna kanskje endelig slippe å stå og vente så lenge som tidligere fra de blir sluppet av bilen til skolen starter. De trenger jo ikke mer enn 30 minutt på å gå når den nye parkeringsplassen en gang står klar. Men, nei.

Klokken 07.05. den 17.08.17 står bilen i tunet. En sjåfør, som kun gjør sin jobb, er lettere fortvilet over situasjonen, men hva annet kan han gjøre?

Våre barn blir altså hentet klokken 07.05. Barneskolen begynner 08.05 og ungdomsskolen begynner 08.15. Fra Spjote til parkeringsplassen ved skolen tar det maks 20 minutter å kjøre på vinterføre. Det betyr i praksis at våre 2 barn som går på barneskolen nå må vente ca. 40 minutter før skolestart, og ungdommen i huset må vente ca. 50 minutt! Når de begynner å bruke den nye bussplassen en gang i fremtiden, vil skoleveien deres faktisk bli ca. 4 minutter kortere! Og som 7. og 9. klassinger tror jeg fint de kunne rukket turen opp til skolen på 30 minutt, slik utgangspunktet var før tidene på skoleskyssen ble endret?

Nå er det høst og gradestokken er på rett side av 0-punktet. Hva når det kryper ned mot -10 og skoledøra er låst? De har i 6 år hatt en uformell avtale om å gå inn på SFO dersom det er for kaldt. Men hvor gøy er det for en 7. eller 9. klassing å tilbringe fritiden sin der?

En annen sak er hvem som har ansvaret for barn og unge som står utenfor skolen klokken 07.25 om morgenen? Ingen av barna våre har mobiltelefon dersom det skjer noe, jevnfør skolereglementet.

Så er det det psykososiale miljøet i denne tiden. Hvem har ansvaret for dette? Jeg vil jo tro at siden våre barn må hentes så tidlig, vil også flere elever i bygda være på plass i god tid? Eller er det bare oss som i alle år er blitt nedprioritert siden vi bor der vi bor?

Når det gjelder hjemskyssen har nå våre2 barn på barneskolen og sjåføren blitt enige om en egen avtale. Ingen av dem så hensikten med å sitte og vente på hverandre i 10 minutter. Og det blir litt tragikomisk at barn på 12 år selv må forhandle frem avtaler som er til beste for dem selv. Eldstemann må fremdeles vente 10 minutt etter skolen før han blir hentet av bilen.

Jeg trodde at politikere og administrasjonen i en kommune sammen skal finne de beste løsningene for sine innbyggere? Jeg savner litt logisk tankegang her. Hvorfor iverksette et tiltak om lengre gåavstand fra skyss til skole, når behovet enda ikke er til stede? Og dersom behovet hadde vært til stede, var jo den gamle skyssordningen mer enn god nok for våre barn.

Jeg er også usikker på om denne behandlingen av barn og unge gir motivasjon og skoleglede? Barn og unge tvinges til å stå utenfor skolen opptil 1 time ekstra hver dag. De må stå opp tidligere om morgenen for så å stå og vente på og komme inn på skolen, fordi noen på et kontor har bestemt at de skal det. Når de spør oss hvorfor kan ikke vi som foreldre gi dem et logisk svar, men kanskje du kan?

Mulig man som arbeidstaker i voksen alder stiller opp på arbeidsplassen 50 minutt før vakten begynner og går hjem 10 minutt etter at dagen er slutt, men det i så fall av egen fri vilje! Jeg håper at mine barn også vil ha litt av den motivasjonen når de endelig kan velge selv.

Jeg håper vi kan få en dialog i denne saken, slik at vi sammen kan finne en bedre løsning en den som praktiseres i dag.

 

Hilde Kylland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!