Jeg er uenig og jeg er redd

Uenig i at skoleveien mitt barn må gå ikke er farlig. Redd for at mitt barn skal bli påkjørt på sin både lange og farlige skolevei.

LESERBREV: Mitt barn går i 2.klasse på Birkeland barneskole. Mitt barn er ett av mange barn på Flaksvann som i høst mistet sitt busstilbud.

Som innbygger i Birkenes kommune, som skattebetaler og som mor, synes ikke jeg det er greit at det forventes at jeg skal synes det er heilt greit å sende min 7-åring grytidlig avgårde hjemmefra for å begi seg ut på en skolevei jeg selv, i normal gangfart, bruker 45 minutter på.

Jeg kan bare gjette hvor lang tid det vil ta for mitt barn å gå denne turen. Uansett er det uaktuelt å sende mitt barn avgårde på en vei jeg mener er utrygg både for barn og voksne.

Det farligste krysset på skoleveien til barna som bor på Flaksvann er krysset inn til Tollenes industriområde. Her er det mange faktorer som spiller inn i trafikkbildet:

  • Krysset er i utgangspunktet et rotete og uoversiktlig kryss, hvor gangfeltet er humpete og hullete, og altfor langt strukket på tvers av innkjørsel til både Tollenes og Rørhommer.
  • Her er det daglig stor trafikk av både tungtransport og biler som skal til og fra industriområdet. I tillegg er der en del trafikk til og fra de som bor i Rørhommer.
  • Det er hester på begge sider av veien her, noe som lett kan lede et barns oppmerksomhet bort fra trafikken.
  • På vinteren er dette et ekstra uoversiktlig kryss, da det på snørike vintre som regel ligger en stor snøhaug ved inngangen til krysset fra Rv.41.
  • I tillegg legger det seg is og slaps i hullene i gangfeltet, som blir såpeglatt for små barneføtter.
  • Som om ikke dette var nok, fungerer også krysset som busstopp for de som skal til Kristiansand med bussen.

Neste kryss på veien er Fritunkrysset. Her er det ofte småkaos om morgenen. Busser, biler, lastebiler, traktorer, mopeder, sykler og små skolebarn i en smal flaskehals inn og ut fra sentrum.

De harde trafikantene vegrer seg kanskje for å lage kø i morgenrushet eller å daue bilen, så de kjører ofte litt ekstra på her i Fritunkrysset.

Gangfeltet her er plassert sånn at det lett dannes kø av biler om noen skal krysse. Det er uansett de myke trafikantene som taper. Jeg grøsser når jeg tenker på det glatte vinterføret her!

Mitt spørsmål til de som kan gjøre noe med dette er; synes dere det er greit at jeg er redd?

 

Anne Grethe Nyhaven Harring

Først og fremst mor