Flakk-barna får skoleskyss

BARNEHAGE: Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Kommunen har innvilget skoleskyss til barna på Flakk ettersom hengebroa ikke er vinterbrøyta.

– Etter en gjennomgang er det klart at korteste vinterbrøyta vei til Flakk er over Teinefossbroa. Dermed får barna på Flakk en skolevei på over fire kilometer, og vi innvilger skoleskyss, sier Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Foreldrene som klaget på saken skal ha fått beskjed, og resten av barna det gjelder skal også bli kontaktet av kommunen. Skolen har fått beskjed om å dele ut skysskort til de det gjelder.

Ikke vinterbrøyta

– Det er Agder kollektivtrafikk (AKT) som har ansvar for å gjøre disse målingene, og så må kommunen i etterkant sjekke at de er gjort i riktig trasé. Vi ser at det er to mulige traséer, og vi vet at hengebroa blir brukt av beboerne, og av skolen når de er på tur, sier Mellem, og fortsetter:

– Dette med vinterbrøyting er derimot en ny problemstilling, og når vi har sett på den konkluderer vi med at vi ikke kan bruke hengebroa til skolevei om vinteren.

Han begrunner dette med at veien fram til hengebroa blir brøytet, men påpeker at dersom kommunen skulle holdt selve hengebroa fri for snø, ville det krevd en brøytevaktavtale.

– Da blir det en kost-nytte-vurdering, og vi betrakter ikke veien over hengebroa som målbar vei, sier han til Birkenesavisa.

Ikke farlig vei

Mellem understreker at det er selve avstanden som gir rett på skoleskyss til barna på Flakk. Det betyr også at barna som bor mellom Flakk og skolen, ikke får skoleskyss på bakgrunn av foreldrenes påstand om at veien er trafikkfarlig.

– En del av disse barna har benytta bussen som kjører til og fra Flakk, uten at kommunen nødvendigvis har fanget dette opp. Flere av dem har postadresse Flakk, uten å bo helt ute på selva Flakk, sier han.

Avstandsmålinga fra AKT beregner avstanden fra skole til elevens hus. Mellem medgir at flere elever kan ha fått utdelt skysskort av skolen, fordi man tidligere har tatt hensyn til Flakk-navnet, ikke konkret avstand til elevenes hus.

– Vi har også klart å finne et ti år gammelt vedtak som slår fast at skoleveien er farlig, men den vurderinga er dårlig dokumentert. Nå har vi tatt en vurdering av alle sakene i kommunen, og dermed sikret likebehandling. Vår vurdering er at veien ikke er særlig trafikkfarlig, sier han.