Historisk utfordring

HISTORISK: Rolf Morten Fauske (t.v.) ble førstemann til å benytte seg av folkets spørretid da han spurte ordfører Anders Christiansen (Ap) om retningslinjer for skoleskyss.

Ordføreren lover at trafikksikkerhet blir gjenstand for politisk vurdering.

Torsdag skrev Rolf Morten Fauske seg inn i historiebøkene, han ble da første innbygger til å stille ordføreren et spørsmål gjennom ordninga folkets spørretid. For de som har fulgt høstens debatt om skoleskyss, vekker spørsmålet neppe oppsikt.

– Jeg håper det kan bli satt ned et utvalg som kan se på retningslinjene for hva slags vurderinger man gjør, når kommunen skal vurdere om en vei er trafikkfarlig eller ikke. Og jeg håper dette kan komme opp til politisk vurdering, sier Fauske.

Han bruker sin egen sak som eksempel. Fauske bor på Flakk og har barn i skolepliktig alder. Fordi han bor nærmere skolen enn fire kilometer, får barna ikke skoleskyss, til tross for at Fauske selv mener skoleveien over Teinefossbroa er svært trafikkfarlig.

– For ti år siden ble denne veien klassifisert som særdeles farlig. Det visste ikke dagens trafikksikkerhetsutvalg, og nå er den vurdert som ikke trafikkfarlig. Tidligere har det blitt slått fast at skoleveien til Tveide ikke er farlig, men etter en lang kamp fra foreldrene, er nå dette endret, sier Fauske.

Han legger ikke skjul på at han opplever at det hersker en viss tilfeldighet i saksbehandlinga. Ordfører Anders Christiansen (Ap) påpeker at trafikksikkerhetsutvalget gjør sine vurderinger ut fra en veileder utarbeidet av Trygg trafikk. Vurderingene fra dette utvalget legger grunnlaget for kommunens vedtak, som ved en tvist kan påklages til Fylkesmannen.

– Vi skal lage et mandat for revidering av trafikksikkerhetsplanen. Da kan vi ta denne saken opp til politiske behandling en gang på nyåret, sier Christiansen.

Fauske er tilfreds med løsninga.

– Saken kommer opp til våren, men det er greit nok. Jeg er tilfreds med at det blir en politiske behandling, for jeg får vondt i magen av de vurderingene trafikksikkerhetsutvalget har gjort, sier han, og legger til:

– Jeg med mange andre kan ikke skjønne de vurderinger de gjør.