Hva er forsvarlig reisetid?

Jon Inge Holm (H) stiller spørsmål om hvilke retningslinjer som er satt for skolebarna i Herefoss med tanke på reisetid.

Elevene som bor i Søre Herefoss har omtrent åtte kilometer skolevei til barneskolen på Herefoss. Denne strekningen tar omtrent 10 minutter å kjøre. Elevene sitter på skolebussen 30 minutter hver vei nå, fordi de sitter på til Gauslå og andre steder der bussen skal hente barn. Neste år vil det også være skysselever på Nes.

– Hvis det fortsatt kun er en buss, vil reisetiden bli minst 40 minutter en vei. Hva slags retningslinjer har kommunen for dette? Spurte Jon Inge Holm (H) i kommunestyret 22. juni.

– Vi synes det er unødvendig sløsing av barns tid og la dem sitte på mye lenger enn de behøver. Det kan godt være at det er tilsvarende utfordringer på Engesland og Birkeland, det har vi ikke kjennskap til, men vi mener helt klart at vi burde få en utredning på hvordan dette kan gjøres på en mer hensiktsmessig måte.

Holm fikk til svar at det er Agder kollektivtrafikk (AKT) som har det formelle ansvaret for skoleskyssen på vegne av fylkeskommunene. Planlegging og organisering av skoleskyssen skjer i samarbeid med kommunen og den enkelte skole. Det skal organiseres og tilrettelegges et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Samtidig må skoleskyssen organiseres slik at elevene får akseptabel reise- og ventetid.

Siden planlegging og organisering skjer i samarbeid med kommunen og den enkelte skole, er kommunen involvert. Skoleadministrasjonen har utfordret AKT på vurderingen av hvordan skyssen på Herefoss organiseres, spesielt med tanke på hvordan en kan legge til rette for en reisetid som er forsvarlig for de yngste.