Får skoleskyss

Får skoleskyss i vinter, men håper på fast ordning.

I september henvendte foreldrene på Tveide, med Kristin Tveite i spissen seg til kommunen om skoleveien. Etter Tveidefolkets mening var skoleveien alt annet enn trygg, og de ønsket strakstiltak i den forbindelse.

Og så – etter diverse purringer har Trafikksikkerhetsutvalget sett på saken, og det var stor enighet om at noe måtte gjøres.  Veien er smal, den er ofte glatt hvilket diverse utforkjøringer har vist, og store deler av strekningen er uten belysning. Dessuten er det 80 km fartsgrense på store deler av strekningen. Befaringen viste også med stor tydelighet at to litt større kjøretøyer hadde store problemer med å passere hverandre, og da ble hvert fall ikke plass til skolebarn på skolevei på veiskulderen.

Men det nytter.  Barna på Tveide er nå innvilget skoleskyss fra oktober og ut april.

– Så nå er du glad og fornøyd?

– Veldig glad og fornøyd med resultatet tilslutt, selv om det tok litt tid og å få gjennomslag.  Det virka som at det var slutt på pengene da vi gjorde kommunen oppmerksom på det i september, men med friske midler på budsjettet for 2017, gikk det fort, sier Kristin Tveite.

– I «gamle dager» benyttet man den gamle jernbanelinja som skolevei.  Hvorfor er ikke det en grei ordning også nå?

– Den er for mørk og skummel for en sjuåring, så i høst- og vintermørke er ikke den noe godt alternativ, sier Kristin Tveite.

– Er hovedveien bredere og lysere når det ikke er is og snø?

– Det er den vel egentlig ikke, den er farlig skolevei hele året.  Men nå er vi fornøyde med hva vi har fått til, og det er en god begynnelse.  Så får vi se om vi finner en annen permanent ordning etter hvert, eller om skolebuss er løsningen også i fremtiden, sier Kristin Tveite som håper hun ikke behøver å kjempe denne saken flere ganger.