Kommunebudsjett
Freske forslag fra FrP

POLITIKK. Full ansettelsesstopp, vingeklipping av administrasjonen, privatisering av hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og…