Redder SFO-tilbudet på Engesland

RADIKALE FORSLAG: Fremskrittspartiet og Odd Gunnar Tveit (stående) foreslår radikale endringer i rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2015 for å kunne avvikle eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger. KrF og varaordfører Arild Espegren, og Høyre, her ved ordfører Arild Windsland (t.h.), har et stykke arbeid igjen før de kan legge fram et fullstendig budsjettforslag.

RADIKALE FORSLAG: Fremskrittspartiet og Odd Gunnar Tveit (stående) foreslår radikale endringer i rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2015 for å kunne avvikle eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger. KrF og varaordfører Arild Espegren, og Høyre, her ved ordfører Arild Windsland (t.h.), har et stykke arbeid igjen før de kan legge fram et fullstendig budsjettforslag.

RADIKALE FORSLAG: Fremskrittspartiet og Odd Gunnar Tveit (stående) foreslår radikale endringer i rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2015 for å kunne avvikle eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger. KrF og varaordfører Arild Espegren, og Høyre, her ved ordfører Arild Windsland (t.h.), har et stykke arbeid igjen før de kan legge fram et fullstendig budsjettforslag.

KOMMUNEBUDSJETTET 2015. FrP vil selge Herefoss skole, flytte ungdomsskoleelevene fra Engesland til Birkeland og avvikle eiendomsskatten på hus og hytter. Ap vil utvide åpningstida i barnehagene og videreføre eiendomsskatten. Men alle partiene vil beholde SFO-tilbudet på Engesland.

– Vi vil avvikle eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer og litt på verker og bruk, selge Herefoss skole til bygdefolket for ei krone, flytte ungdomsskolen fra Engesland til Birkeland og innføre ansettelsesstopp i kommunen, er svaret fra Fremskrittspartiets gruppeleder Odd Gunnar Tveit på spørsmålet om hva som er de største endringene partiet ønsker å gjøre i rådmannens budsjettforslag for 2015. I motsetning til de øvrige fem partiene i Kommunestyret har de mørkeblå allerede sitt alternative budsjettforslag klart. For å dekke inn de tapte inntektene fra eiendomsskatten vil FrP blant annet privatisere hjemmehjelpen, vaktmestertjenestene, uteseksjonen og oppmålingstjenesten, kutte alt næringsarbeid, avslutte planleggingen av sentrum på Birkeland, Engesland og Herefoss, og avvikle hovedtillitsvalgtordningen i kommunen. Det siste er de usikre på lovligheten av.

– Men det burde ikke være en kommunal oppgave å drive fagforening, sier Tveit.

Får partiet gjennomslag for sitt budsjettforslag kan Birkeland skole se langt etter den etterlengtede oppussingen av den eldste bygningsmassen. FrP foreslår nemlig å sette ei grense på ti millioner i låneopptak per år. Men SFO-tilbudet på Engesland og Herefoss vil de beholde.

Rådmannens forslag

Det er tre uker siden rådmann Gro Anita Trøan la fram sitt forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 for Kommunestyret. Her foreslår hun blant annet å videreføre eiendomsskatten på boliger, fritidsboliger og andre næringseiendommer på dagens nivå – fire promille. Etter en periode uten større investeringer foreslår rådmannen å sette av 21 millioner over to år til å renovere Birkeland skole. Et tidligere kommunestyrevedtak om å sette en minimumsgrense på fem elever for å opprettholde SFO-tilbudet ved Engesland og Herefoss skoler har skapt furore blant foreldrene. Høyre har varslet at saken vil bli tatt opp i budsjettsammenheng.

Rundspørring

BirkenesAvisa har foretatt en rundspørring blant partiene for å høre om de har forslag til endringer i budsjettet, med spesielt fokus på de ovennevnte sakene.

Les spørsmålene vi stilte og svarene vi fikk i ukas papiravis.