Freske forslag fra FrP

PAUSEDISKUSJON: FrPs Odd Gunnar Tveit (t.v.) ba om en kort pause for å diskutere alternative budsjettforslag i partigruppene. Her kom FrP til enighet med Senterpartiets Alfred Kylland og Eva Aabel Retterholt om et felles forslag.

PAUSEDISKUSJON: FrPs Odd Gunnar Tveit (t.v.) ba om en kort pause for å diskutere alternative budsjettforslag i partigruppene. Her kom FrP til enighet med Senterpartiets Alfred Kylland og Eva Aabel Retterholt om et felles forslag.


POLITIKK. Full ansettelsesstopp, vingeklipping av administrasjonen, privatisering av hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og uteseksjon, salg av all kommunal eiendom som kan selges, og kutt av ikke-lovpålagte oppgaver. Dette var de fire hovedpunktene i det alternative budsjettforslaget som FrPs Odd Gunnar Tveit la fram for Kommunestyret i går kveld. Senterpartiets Alfred Kylland fulgte opp med å foreslå å kutte stillinger i sentraladministrasjonen i stedet for i skolen. Det fikk KrFs Trygve Raen til å be Kylland presisere hvem av de fem i kommunens sentraladministrasjon Senterpartiet ville sende på dør. Det fikk han ikke svar på. I stedet gikk FrP og Senterpartiet sammen om Senterpartiets forslag. Det fikk kun stemmene til Høyres John Olav Fidje og Olav Vehusheia i tillegg til FrPs Odd Gunnar Tveit og Anders Gustav Birkeland og Senterpartiets Alfred Kylland og Eva Aabel Retterholt. I neste voteringsrunde ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Det innebærer blant annet et kutt på 2,1 millioner i skolesektoren neste år, noe rektorene sier umulig kan la seg gjennomføre, skal kommunen kunne tilby et forsvarlig undervisningstilbud. Les mer om budsjettdebatten og reaksjonene i neste ukes utgave av BirkenesAvisa.