Siste leder i 2012: Budsjettlammelse og skolekutt

Redaktør Bjørn Vidar LieSå lenge BirkenesAvisa har fulgt med i lokalpolitikken har vi hatt et klart inntrykk av at kommunen er blitt drifta på en nøktern måte, uten luksuriøse utskeielser i form av dyre signalbygg eller andre kostnadsdrivende investeringer.

Likevel har kommunen brukt mer penger enn den strengt tatt har hatt råd til. Resultatet er at alle reserver (les: ubundne fondsmidler til bruk i trange tider) nå er brukt opp, eller rettere sagt vil bli brukt opp i år for å dekke deler av årets underskudd. Det betyr kommunal smalhans de nærmeste åra.

Om det er alvoret i den økonomiske situasjonen eller rett og slett at dette er såpass nytt for lokalpolitikerne at de er blitt litt ”satt ut”, skal vi ikke spekulere i. Men faktum er at årets budsjettdebatt – i alle fall den offentlige – har vært så å si fraværende.

Først i tolvte time, da budsjettet skulle spikres i Kommunestyret torsdag kveld, kom det alternative budsjettforslag, fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Det var i seineste laget, men begge partienes representanter skal ha ros for forsøket.

I likhet med flertallet i Kommunestyret tror vi imidlertid ikke FrPs alternative budsjettforslag, med storstilt privatisering, salg av kommunale eiendommer og vingeklipping av administrasjonen, er riktig medisin for Birkenes kommune.

Da har vi mer sans for Senterpartiets forslag (som FrP i rettferdighetens navn stilte seg bak). Her ble det blant annet foreslått å se på om det kan være penger å spare på samarbeid med andre kommuner på flere tjenesteområder, og om enkelte tjenester kan settes ut på anbud til private.

Nå har vi aldri vært noen stor tilhenger av privatisering av godt fungerende kommunale tilbud. Skal en tjeneste privatiseres, må man være sikker på at den private erstatningen er minst like god og koster kommunen mindre, samtidig som arbeidstid og lønn ligger innenfor lovens krav. Det er ikke lett når bedriften samtidig skal tjene penger.

Da tror vi det kan være en bedre løsning å utvide samarbeidet med en eller flere av nabokommunene. I den bebudete gjennomgangen av alle kommunale tjenesteområder forventer vi at dét er en av mulighetene som blir gjenstand for analyse.

Samtidig håper vi at gjennomgangen avdekker måter å spare penger på som kan skjerme skolesektoren for kutt i den størrelsesorden den er forespeilet. For skal vi tro rektorene og lokallagslederen i Utdanningsforbundet – og det velger vi å gjøre – så vil kutt av minimum fem årsverk i skolen ha dramatiske følger for undervisningstilbudet ved de to største grunnskolene i kommunen.

Det har ikke kommunen råd til, skal den følge visjonen om å være en god kommune å vokse opp i. Det har den ikke råd til, skal den unngå flere tilsyn og pålegg fra Fylkesmannen. Men aller viktigst; det har den ikke råd til, skal den ivareta ansvaret den har for å gi alle barn og ungdom et best mulig utgangspunkt for å kunne velge hva de vil gjøre videre i livet.

Årets siste avis

Avisa du holder i hånda er årets siste utgave av BirkenesAvisa. Neste nummer kommer torsdag 3. januar (utgivelsesdag er forskjøvet på grunn av helligdagene).
I mellomtida ønsker vi alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!