Lukket budsjettmøte i strid med loven?

SJELDENT: Gruppelederne i de politiske partiene i Birkenes rett før møtet 9. desember ble lukket for pressen. Ordfører Arild Windsland opplyser at lukkede gruppeledermøter i forkant av politiske vedtak sjelden praktiseres i Birkenes.

SJELDENT: Gruppelederne i de politiske partiene i Birkenes rett før møtet 9. desember ble lukket for pressen. Ordfører Arild Windsland opplyser at lukkede gruppeledermøter i forkant av politiske vedtak sjelden praktiseres i Birkenes.

SJELDENT: Gruppelederne i de politiske partiene i Birkenes rett før møtet 9. desember ble lukket for pressen. Ordfører Arild Windsland opplyser at lukkede gruppeledermøter i forkant av politiske vedtak sjelden praktiseres i Birkenes.

POLITIKK. Deler av den politiske diskusjonen i forbindelse med kommunens 2014-budsjett foregikk bak lukkede dører. På initiativ fra Høyre møttes ordføreren og gruppelederne i alle partiene om kvelden mandag 9. desember for å se på mulighetene for å få flertall for et forslag. BirkenesAvisa ønsket å være til stede på møtet, men ble avvist av Høyres leder Gunnar Høygilt.

Gunnar Bodahl-Johansen, mangeårig fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og en av landets fremste offentlighetseksperter, sier til BirkenesAvisa at dette er helt klart i strid med kommuneloven.
– Et gruppeledermøte er et møte i et folkevalgt organ etter loven. Når det gjelder budsjettdrøftinger, er det en type drøftinger der de ikke kan lukke døra, sier Bodahl-Johansen.
Bodal-Johansen presiserer at gruppemøter i den enkelte partigruppen er utenfor det vi kaller folkevalgt organ.
–Hvis derimot politikere fra flere eller samtlige partier setter seg sammen, så er det et møte i et folkevalgt organ. Da er det et spørsmål om de kan lukke døra eller ikke, og det kan de ikke hvis det ikke er av såkalte tungtveiende interesser.
Offentlighetseksperten er tydelig på at budsjettbehandling ikke er tungtveiende grunner.
– Som Sivilombudsmannen sier, så er budsjettet tvert imot en sånn type sak hvor det er viktig å ha åpenhet rundt de politiske diskusjonene, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

LES ORDFØRER ARILD WINDSLANDS KOMMENTARER I ONSDAGENS PAPIRAVIS

Kvam-politikere lukket møte

Avisa Hordaland Folkeblad (HF) trykket i november 2013 en sak der de stilte spørsmålstegn ved at en stor del av Kvam heradsstyre drøftet budsjettet bak lukkede dører, 12 timer før det ordinære formannskapsmøtet. Ordfører Asbjørn Tolo (H) avviste kritikken, og påpekte at det ble presentert et budsjettforslag for gruppelederne som ble drøftet i hver gruppe. Det var dialog mellom ulike partier.
– Det var formålet at gruppelederne og grupper skulle kunne møtes og diskutere på en effektiv måte ved å gjennomføre møtene under samme tak samtidig, opplyste Tolo til Hordaland Folkeblad.
Bodahl-Johansen mente derimot at Tolo var på tynn is. I følge ham er et folkevalgt organ en samling folkevalgte som drøfter det de etter loven skal behandle som folkevalgte.
– Så snart representanter for flere partier møtes som deler av et folkevalgt organ, er det et møte i et folkevalgt organ. Da har velgerne rett til å følge debatten. Vi har ikke valgt politikere til å sitte bak lukkede dører og bestemme over hodene på oss. Vi har valgt dem til å sitte i åpne forum og komme fram til vedtak i full offentlighet, uttalte han til lokalavisa.

Vil skjerme debatten

Bodahl-Johansen uttalte videre til regionsavisa at begrunnelsen han oftest hører for å holde lukkede møter, er at politikerne ønsker å skjerme debatten, diskutere friere og komme til et felles standpunkt uten at allmennheten kikker dem i kortene.
– Bak dette ligger det at man ønsker minst mulig politisk støy rundt upopulære forslag, og ro til en har kommet til et standpunkt. Dette er i strid med all intensjon med kommuneloven. Velgerne skal kunne følge med på hvordan politikerne skjøtter sine verv, uttalte Gunnar Bodal-Johansen i den forbindelse.
Gunnar Høygilt har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Dette sier kommuneloven:
– I følge §31 i kommuneloven er møter i folkevalgte, kommunale organer åpne for alle. Det gjelder først og fremst kommunestyre og formannskap. Om dørene skal lukkes, må organet selv fatte vedtak, og vedtaket må vise til en hjemmel i kommuneloven.
– Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt, når organet skal behandle en sak som omhandler tjenesteforholdet til en arbeidstaker, når hensynet til personvern eller til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, eller når det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært holdt unna offentlig innsyn om de hadde stått i et dokument.