Tilbake med et brak

VALGMØTE: Tidligere kommunestyrerepresentant Trygve Raen og Birkenes næringsforum inviterer til valgdebatt om næringsliv. Her fra et møte i kommunestyret.

KRITISK: Tilbake fra permisjon lot ikke KrFs Trygve Raen sjansen gå fra seg til å komme med et par verbale spark til kommunestyrekollegene om dårlig oppfølging av egne budsjettvedtak. Partifelle Vemund Ruud til venstre og Høyres Kathrine Vestøl til høyre.

KRITISK: Tilbake fra permisjon lot ikke KrFs Trygve Raen sjansen gå fra seg til å komme med et par verbale spark til kommunestyrekollegene om dårlig oppfølging av egne budsjettvedtak. Partifelle Vemund Ruud til venstre og Høyres Kathrine Vestøl til høyre.

POLITIKK. Det siste året har Trygve Raen hatt permisjon fra Kommunestyret på grunn av stor arbeidsbelastning i sin sivile jobb. Sist uke var den frittalende KrF-representanten tilbake, og han lot ikke sjansen gå fra seg til å komme med et spark til både kommunestyrekollegene og administrasjonen.

– Jeg forsto det slik at budsjettdebatten i desember gikk ganske stille for seg, og det er jeg overraska over. For vi er ikke veldig godt stilt. Først har vi innført en eiendomsskatt, og vi viderefører den på samme nivå. Vi stiller oss i en dårlig situasjon i forhold til andre kommuner. Det som bekymrer meg er at eiendomsskatten ikke blir brukt til å redusere gjelda men til å finansiere drift. Vi har dobbelt så mye investeringer som vi betaler i renter og avdrag. Her skyver vi gjelda over på kommende generasjoner, eller over på den eller de kommunene som vi slår oss sammen med, hevdet Raen. Han viste til at det i budsjettet for 2014 ble vedtatt å kutte 15 stillinger med effekt fra 1. januar.

– Hvor mange har vi kutta? Administrasjonens forslag var å kutte med seks-syv stillinger. Vi har omtrent klart dét, men i forhold til budsjettet som ble vedtatt ligger vi solid i minus. Og i forhold til Høyre sitt forslag ligner det jo ikke en plass, tordnet KrF-representanten. Han mante til realisme i budsjetteringen, samtidig som politikerne måtte være våkne.

– Jeg er skuffa. Gjelda er økt, vi har brukt av disposisjonsfondet, og vi klarer ikke å komme i mål. Dette er ikke noe vi kan være stolte av, fastslo Trygve Raen. Han fikk svar på tiltale fra egen benk.

– Det var kanskje stille under budsjettforhandlingene, men jeg tror det var fordi Trygve Raen ikke var der, sa Signy Aas Andreassen og høstet latter, også fra Raen selv.