Ukas leder: Det går mot eiendomsskatt

RedaktørenEtter partienes gruppemøter mandag kveld, ligger det an til flertall for å innføre eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og annen næringseiendom i Birkenes kommune. Vi har ikke foretatt en ringerunde for å sjekke hva hver enkelt representant vil gå inn for, men signalene fra gruppelederne tyder på at vi kan trekke ovenstående konklusjon.

Høyre vil fortsatt fremme et budsjettforslag uten eiendomsskatt, det samme vil Fremskrittspartiet, mens Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV vil gå inn for eiendomsskatt på en lavere sats enn de 7 promillene rådmannen foreslår. Når så ordfører Arild Windsland varsler at også han vil gå inn for dette, er det flertall.

Vi har ingen problemer med å forstå Høyres og FrPs sterke motforestillinger mot den omstridte eiendomsskatten. Den vil bli en ekstra byrde for mange, spesielt unge nybyggere og eldre mennesker som sitter med store boliger og lav inntekt. Eiendomsskatt på bolig er heller ingen magnet på potensielle tilflyttere. Spørsmålet er om et kraftig kuttet kommunalt tjenestetilbud er det.

Dersom vi trodde det lot seg gjøre å kutte like mange millioner som eiendomsskatten forventes å innbringe samtidig som kommunen var i stand til å levere et tjenestetilbud som både barnehagebarn, skoleungdom, pleietrengende eldre og andre brukere av kommunens tjenester kan leve med, og samtidig som kommunen ivaretar sitt ansvar som arbeidsgiver på en anstendig og forsvarlig måte, ville vi hatt mindre problemer med å støtte Høyre og FrP.

Det tror vi imidlertid ikke er mulig. FrP skal ha ros for å komme opp med et helt konkret budsjettforslag, spesifisert ned til hver enkelt stilling partiet ønsker å kutte. Det etterlater ingen tvil om hva partiet mener og er enkelt og greit å forholde seg til. Problemet er bare at forslaget er helt urealistisk og vil føre til at kommunen stopper opp, dersom man skulle prøve å gjennomføre det.

Hva Høyre til syvende og sist kommer til å foreslå i torsdagens kommunestyremøte vet vi ikke ennå, da forslaget ikke var helt klart før avisa gikk i trykken. Men at det vil inneholde kutt i størrelsesorden ti til femten millioner i driftsbudsjettet synes temmelig sikkert. Det tror vi heller ikke lar seg kombinere med et lovlig og forsvarlig tjenestetilbud.

Nå gjenstår det å se om politikerne klarer å levere et budsjett i balanse med eiendomsskatt på redusert sats. Dersom satsen settes til eksempelvis fire promille, som flere partier foreslo i Formannskapet, og som trolig vil bli foreslått i Kommunestyret, må det kuttes cirka seks millioner ekstra i forhold til rådmannens forslag. Det blir slett ingen enkel øvelse. Men mulighetene for å kunne tilby et anstendig tjenestetilbud samtidig som man unngår Robek-lista vil være større.