UKas leder: ”Alt henger sammen med alt”

RedaktørenLørdag fylte Marie Vehusheia 100 år. Vi vil like å se den hundreåringen som er like sprek, sterk og klar som den blide og aktive herefossdamen. Ifølge lederen for aktivitetssenteret på kommunehuset var det flere mangeognittiåringer blant bursdagsgjestene da jubileet ble markert med kake og kaffe dagen før dagen. Det kan med andre ord bli flere hundreårsdager å feire på aktivitetssenteret de kommende årene.

Nå er det mange årsaker til at nordmenns levealder stadig øker og at stadig flere av oss passerer de hundre. Marie holder fram et sunt kosthold og gymnastikk som de viktigste årsakene til at hun holder seg så utrolig godt. Høy levestandard og et godt utbygd velferdssystem må nok også få sin del av æren for den stigende gjennomsnittsalderen på den norske befolkningen.

En sentral del av velferdssystemet er eldreomsorgen, et tjenesteområde som holdes fram som satsningsområde hver gang en politiker er på stemmejakt. Som alle andre tjenesteområder settes også eldreomsorgen under press når de kommunale budsjettene ikke går opp. Så også i Birkenes. Her synes imidlertid både sykehjem og hjemmesykepleie å fungere godt, trange tider til tross.

Når det virkelig strammer seg til i kommuneøkonomien kommer spørsmålet om lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester opp. Også innenfor eldreomsorgen finner vi ikke lovpålagte tjenester. Det nevnte aktivitetssenteret er en av dem.

Når enkelte partier i Birkenes nå vil snu hver stein i det kommunale tjenestetilbudet for å slippe å bryte valgløfter om ikke å innføre eiendomsskatt på hus og hytter, er det grunn til å minne om Gro Harlem Brundtlands ord i tittelen over. Skal man unngå den upopulære skatten slik som den økonomiske situasjonen i Birkenes er nå, må det nødvendigvis bety massive kutt i ikke lovpålagte oppgaver. Selv det vil ikke være nok.

Det kan bety kroken på døra for aktivitetssenteret, med det som resultat at 40-50 eldre mister sitt viktigste aktivitetstilbud. Resultatet kan bli nedsatt livskvalitet, som igjen kan føre til at noen ikke orker å bo like lenge i omsorgsbolig og må tidligere inn på sykehjemmet. Kommunepolitikere som har fulgt med i timen vil vite at sykehjemsplasser er dyrere å drifte enn hjemmehjelp.

Av de mørkeblå på ytre høyre blir kultur holdt fram som et lagelig kuttområde hver gang det strammer seg til i kommuneøkonomien. Argumenter om at Birkenes kommune bruker minimalt med penger på kultur, mye mindre enn sammenlignbare kommuner, og enda mindre enn den enorme aktiviteten på kulturområdet skulle tilsi, ser ut til å prelle av på kulturfiendene.

Med unntak av bibliotek er storparten av tjenestene på kulturområdet ikke lovpålagt og kan derfor kuttes uten at Fylkesmannen hever pekefingeren. Spørsmålet er bare hva ytterligere kutt i tilskudd til fritidsklubb, lag og foreninger og kulturarrangementer vil bety for oppvekstmiljøet i Birkenes. Om en nedlagt ungdomsklubb medfører økte ugifter til skole og barnevern er umulig å si på forhånd, men er det verdt forsøket?

Å kutte i ikke lovpålagte tjenester kan paradoksalt nok medføre høyere utgifter for kommunen. Det bør politikerne ta med seg inn i budsjettsamtalene sine.