Alkohol
Lytt til kulturlivet

Kommunen bør legge til rette for kulturlivet, og politikerne lytte til de samstemte kreftene som nå ber om endringer i reglene for hvor det kan skjenkes.


En samfunnsfiende

Alkoholen er en samfunnsfiende. Den forårsaker store sosiale skader og store kostnader for arbeidsgivere og offentlige budsjetter.