Sommeren byr på fristelser

Ber foreldre ikke ta ferie fra barna i sommer.

– Sommeren kan være en utfordrende tid for ungdommen, og spesielt i sommerferien. Det er jo en lang periode med fri, hvor det ikke skjer så mye, sier SLT-koordinator Astrid Færden Gaare.

Sammen med Vidar Mathisen fra barnevernet ber hun foreldre være oppmerksomme på hva egne barn gjør, også i sommerferien.

– Mange ungdom er ute lenge om nettene på sommeren, og mens ungdommen har ferie, er som regel foreldrene i arbeid, sier Mathisen.

Dermed kan mange fristelser melde seg, mener de to. Som alkohol, testing av grenser og den slags.

– Foreldre har mulighet til å bidra til at sommeren skal bli god for ungdommen. De aller fleste foreldre gjør dette, men man må huske på at sommeren er en spesielt utsatt tid, sier Gaare.

Klare råd

Sammen har de utarbeidet følgende råd til foreldre som har ungdom i huset i sommer:

  • Sett grenser for ungdommen. Det gjelder blant annet faste innetider. Argumentet med at alle andre får lov, stemmer som regel ikke.
  • Vær våken når ungdommen kommer hjem, og hent de gjerne dersom de har vært på fest eller lignende.
  • Vit hvor ungdommen er, og hvem de er sammen med.
  • Snakke med andre foreldre, og hold dialog med foreldre til andre ungdom om hvor de er og hva de gjør der. Lag gjerne en telefonliste.
  • Det er ikke alltid ungdom har lyst til å gjøre noe sammen med foreldrene, men vær kreativ og forsøk å finne på noe sammen. Ta gjerne med andres ungdom.
  • Ring andres foreldre når du ser andres barn holde på med noe de ikke burde gjøre.

– Tørr å ta kontakt med andres foreldre i stedet for å gå rundt å snake om det. Det blir fort rykter på små steder som Birkeland. Ofte skyldes det at voksne lurer på ting, som de ikke sjekker ut med foreldrene til den det gjelder, sier Mathisen.

Foreldre viktige forbilder

Rådene de to har utarbeidet har sine røtter i Ungdata-undersøkelsen som jevnlig gjennomføres i alle klassetrinn på ungdomsskolen. Sist gang i dette skoleåret. I undersøkelsen sier 92 prosent av de spurte at foreldre er viktige forbilder for ungdommen, også når det kommer til alkohol.

– Foreldre bør derfor være bevisste på egne drikkevaner. Av og til passer det ikke å drikke, og av og til passer det. Grensegangen kan være en utfordring også for voksne, sier Gaarder.

Undersøkelsen viser at 79 prosent hører mer på foreldrene enn venner når det kommer til alkohol. 90 prosent vet at foreldrene ikke vil at de skal drikke alkohol.

– Det vil si at ti prosent ikke vet hva foreldrene mener, og kan tro at det er greit å ta en pils eller en sider. De fleste vet derimot at foreldrene ikke vil at de skal bli fulle, sier Mathisen.

Flere røyker og drikker

Han ber foreldre være tydelige på at det ikke er greit å drikke alkohol når man er under 18 år.

– Vi ser en liten økning i antall ungdom som drikker og røyker, og det må vi følge med på. Samtidig er det naturlig med svingninger, sier Gaare.

Kun åtte prosent av ungdommen mener det gir status å drikke seg full. Langt viktigere er å være til å stole på, som 92 prosent mener gir status blant venner.

– Samtidig som det er en økning, så er det fortsatt slik at de aller fleste ikke drikker alkohol. 83 prosent svarer at de aldri har drukket alkohol, eller kun smakt, sier Gaare.

Uavhengig av alkoholinntak, Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom flest mener foreldre bør hente dersom de har vært på fest. 78 prosent synes foreldre skal følge bedre med på hjemme alene-fester, og 96 prosent sier de ofte har avtaler om når de skal komme hjem.

– Det er med andre ord et fåtall av ungdommen som kan være ute så lenge de ønsker, sier Gaare.

Ber voksne gripe inn

I en ny undersøkelse sier ti prosent i Birkenes at de har lagt merke til barn som sliter fordi foreldre eller familiemedlemmer drikker for mye.

– Er du bekymret for et barn så bør du ta magefølelsen på alvor. Hvis man legger merke til at et barn sliter er det utrolig viktig å ta kontakt med barnet og vise at man bryr seg, og ikke minst at man ser hva som skjer, sier daglig leder i AV-OG-TIL Kari Randen.

Hun påpeker at de som har vokst opp i hjem med et høyt alkoholkonsum, sier at noe av det aller vanskeligste var tanken på at alle rundt visste, men ingen sa noe.

– Det blir et dobbelt svik mot de som er små. Her har vi alle et ansvar, sier Randen.

Helt nødvendig å gripe inn

Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på vegne av AV-OG-TIL.  Kari Randen er bekymret for at voksne alt for ofte vegrer seg og er redde for å gripe inn fordi alkohol fortsatt i stor grad er tabubelagt i samfunnet.

– Det er klart det kan være ubehagelig å gripe inn, men det er helt nødvendig slik at både ungene og de voksne kan få hjelp. Hensynet til de som er små må komme først. Hvis et barn holder på å drukne, tenker vi ikke at det er ekkelt å bli våt. Vi stuper, sier hun.

Skal ikke mye til

Folkehelsekoordinator i Birkenes kommune Maylinn Moberg Peersen synes det er viktig å få fokus på dette temaet lokalt. I juni vil hun og kollegaene minne befolkningen, gjennom informasjonsbrosjyrer og plakater, på alkovett blant annet på kommunens servicesenter og på helsestasjonen.

– Disse barna trenger hjelp. De fortjener ikke å bære en så tung byrde på sine små skuldre. Det er ikke alltid så mye som skal til for at du kan være med å gjøre en stor forskjell, sier Moberg Peersen.

Ipsos MMI har intervjuet 137 personer i Birkenes, og 5098 på landsbasis. For landet som helhet oppgir 9,9 prosent at de har lagt merke til barn som sliter fordi foreldre eller familiemedlemmer drikker for mye. Birkenes ligger litt over landet for øvrig, med 10,1 prosent som sier det samme.