Nei til mer alkohol

KRISTELIG FOLKEPARTI: KrF-representant Torbjørn Bjorvatn.

Ikke kommunens oppgave å legge til rette for alkoholbruk

Driftige festivalarrangører i Birkenes tar til orde for å endre kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. De vil gjerne få skjenke alkohol i kommunens bygninger. Dette sier vi nei til.

Alkoholpolitikk er en vanskelig balansegang mellom friheten til den enkelte og ansvaret for vår neste. Selv om de fleste greier å ha «et fornuftig forhold» til alkohol, er det mange som fra naturens side er sårbare for vanedannende misbruk. De er disponerte for alkoholisme. Derfor er det ikke bare en privatsak hvor og når man drikker alkohol.

Spørsmålet har ei sterk samfunnsside. Dette samfunnsperspektivet er det kommunestyret som må ivareta. Friheten for den enkelte må veies opp mot skadevirkningene – i form av menneskelig lidelse i familier rammet av alkoholmisbruk og i form av samfunnskostnader grunnet fravær på arbeidsplassen og offentlig omsorg for misbrukere.

Kommunestyregruppa til Kristelig Folkeparti advarer mot å lette på regelverket og la kommunens bygg bli brukt til private fester og alkoholbaserte tilstelninger. Det er ingen kommunal oppgave å legge til rette for alkoholbruk. Tvert imot, alkohol- og rusrelaterte skader koster kommunen og samfunnet store summer hvert år.

Vi ser på alkoholbaserte kulturarrangement som skadelige og ikke som gagnlige. Mens sunn kultur bygger opp enkeltmennesker og lokalsamfunnet, bryter alkoholen ned. Mens rusfri kultur skaper trivsel og samhold for alle, bringer alkohol og rus trivsel og samhold for noen, men frykt og sorg hos andre.

Birkenes kommune bør si nei til utvida skjenkeretter i kommunale bygninger fordi:

  • En felleskultur tuftet på alkohol er i strid med et godt lokalsamfunn.
  • De uheldige sidene ved alkohol motarbeider kommunens oppgaver innen oppvekst og helse.
  • Kommunen bør gjennom praksis og regelverk markere hva som er gagnlig og hva som er skadelig for den enkelte og for samfunnet.
  • Fellesskapet må alltid ta den svakes side. Voksne mennesker som trekker i samme retning som kommersielle interesser, er ikke ei svak gruppe.

Torbjørn Bjorvatn og Thor Daniel Aas

KrFs medlemmer i kommunestyret i Birkenes