Lemping av skjenkeregler

FJORDBRØL: Thomas Stensvand.

Konsert med alkoholservering? Nei, vet du hva …

Så forsvant, i hvert fall midlertidig, bygdas siste skjenkested i brannen i sommer. Og dermed forsvant også det siste lokalet der det var mulig å kombinere konsert med ei pils i handa. Nå hadde lokalene til Sakura sine begrensninger. Så sånn sett kan man si at bygda ikke har hatt et ordentlig bygg for konserter og «dans på lokalet» siden motellet hadde sine årlige tilstelninger tidlig på 2000-tallet.

Hvis man i dag vil arrangere større konserter utenfor kommunal regi, så må man enten gjøre det som et alkoholfritt arrangement, eller «gjemme seg bort» i et industribygg, eller lage et utendørsarrangement på privat grunn utenfor sentrum. De to sistnevnte alternativene blir som oftest svært arbeidsomme og kostbare. Særlig hvis man sammenlikner med hvor enkelt det hadde vært om man fikk disponere ett av lokalene i bygda som passer for slike arrangementer.

Mange peker på idrettshuset, kulturarenaen ved Valstrand, Birkeneshallen eller scenen på Tobias jorde som aktuelle lokasjoner for å arrangementer med skjenking. Men så enkelt er det nok ikke.

Når det gjelder idrettshuset så kan man forstå at idrettslaget ikke vil assosiere seg med alkohol på noen måte. Det er helt greit. Det kan nok nevnes at det nytes alkohol der i private, lukkede selskaper. Men som arrangør for et «dans på lokalet arrangement» så er det likevel neppe aktuelt å holde seg innenfor «privat lukket arrangement».

Birkeneshallen kunne vært aktuell for større arrangementer i vinterhalvåret. Men i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer setter man en effektiv stopper for dette. Der står det svart på hvitt at det ikke er tillatt å servere eller nyte alkohol i Birkeneshallen. Det ble gjort et vedtak for mange år siden der en arrangør fikk arrangere konsert med skjenking og hallen var fylt opp. Neste gang da den samme arrangøren prøvde seg, fikk de ikke selge alkohol og hallen var tom. Her burde det være muligheter for å få til noe. Det finnes mange eksempler der idrettshaller benyttes til konsertarrangementer med skjenking, men altså ikke på Birkeland.

Når det gjelder scenen på Tobias jorde, så er det også her slått fast i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer at det ikke under noen omstendigheter skal nytes alkohol. Dette føles ganske firkanta. Ta for eksempel alle konsertene som arrangeres på Havnetomta i Lillesand. Hvorfor skal man ikke kunne få dette til på Tobias jorde? Bare fordi en kommunal arbeidsgruppe sier nei? Har de spurt de som bor i bygda hvordan man vil at scenen på Tobias jorde skal brukes? Selvsagt er det enklest, og mest politisk korrekt, å bare si nei til skjenking på slike steder. Her bør det etter vårt syn lempes på regelverket i retningslinjene, og åpne opp for å kunne søke om skjenking ved enkeltanledninger. Selvsagt med krav til inngjerding og vakthold og lignende.

Kulturarenaen på Valstrand ville vært et supert sted for konserter, eller som en god gammel «dans på lokalet». Dette er et kjempeflott lokale som er skreddersydd for formålet. Men uten alkoholsalg er det vanskelig å trekke nok folk. Og uten inntektene fra alkoholsalg så vil det neppe bli noe pent regnestykke. I hvert fall hvis man tenker å booke artister som krever et sekssifret beløp. Den eneste muligheten til å nyte alkohol her, er i kantina til kulturarenaen. Og dette gjelder kun lukkede selskaper. Selve konsertlokalet er ikke mulig å benytte til skjenking ifølge dagens retningslinjer.

Tidligere har det altså vært muligheter i lokaler i sentrum på Birkeland, men den tiden ser ut til å være forbi. Og allsang er blant annet byttet ut med salmesang. Men at det finnes et ønske om slike tilbud blant folk flest er ganske tydelig. Man vil for eksempel treffe på et betydelig antall birkenesinger hvis man tar en tur på fiskebrygga eller «Sommer på torvet» i Kristiansand når man har konserter der. Eller på arrangementene langs bryggekanten i Lillesand. Og ellers ved andre arrangementer med skjenking i nabokommunene.

Vi vil understreke at vi ikke forsøker å forherlige alkoholmisbruk og flatfyll. Vi er fullstendig klar over at alkohol er roten til mye vondt. Og at dette bør tas på største alvor. Men vi vil påstå at folk flest har et fornuftig forhold til- og forbruk av alkohol. Og dermed burde det være mulig å tilby slike arrangementer som vi nevner.

Derimot er det vanskelig å få dette til slik forholdene er på Birkeland nå. Etter å ha arrangert GBfestivalen, Fjordbrøl og andre privatarrangmenter i en årrekke, så vet vi hva vi snakker om her. Nå er det artig å arrangere disse festivalene. Men det burde være mulig å lage enkelt-arrangementer med skjenking i mer ordnede og tilrettelagte rammer, som for eksempel ved de nevnte lokasjonene. Man kan gjerne ha et maks antall slike arrangementer per år for å regulere dette. Og uansett vil det kanskje ikke være så mange arrangører som våger seg på å dra i gang. Men det bør altså være en mulighet for de som ønsker å få dette til. Et bastant nei, kveler effektivt motet til de som liker å stelle til slike arrangementer.

Et annet argument for at det bør komme endringer i retningslinjene er at ved arrangementer som tildeles skjenkebevilling, så blir arrangør underlagt alkoholloven. Og således får kommunen fri adgang til kontroll ved arrangementet. I motsatt fall, der en arrangør lager et stort privat arrangement på et lukket område, så har myndighetene ingen rett til kontroll. Bortsett fra politi ved skjellig grunn til mistanke om en kriminell handling. Ved private arrangementer har man altså ingen kontroll på overskjenking, alder på deltakere, ulovlige drikkevarer eller annet.

Det er som nevnt ingen sentrumsnære tilrettelagte lokaler tilgjengelige i dag. Hverken kommunale, private eller andre næringslokaler. Av disse kategoriene er det de kommunale alternativene man kan forsøke å gjøre noe med. Derfor kommer vi med disse synspunktene som mest av alt er rettet mot kommunen og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Vi må også presisere at våre synspunkt og idéer fremmes uten å snakke ned familiearrangementene som allerede finnes. All ære til de som står på for å dette! Og den formen for arrangementer som vi nevner, skal selvsagt ikke gå på bekostning av disse. Men det bør være en mulighet for kunne gi et tilbud med skjenking i tillegg til familiearrangementene.

De alkoholpolitiske retningslinjene i Birkenes skal, etter det vi kan se, rulleres i løpet av vinteren. Da får vi håpe at de som skal behandle dette tar imot innspill som viser også denne siden av temaet.

Thomas Stensvand

For styret i Fjordbrøl