Vil løsne strikken

LEDER: Bjørn-Tore Hovland (Sp) leder utvalget for samfunns-, steds- og næringsutvikling.

Er tiden inne for rullering av alkoholpolitisk handlingsplan?

Det har de siste månedene blitt skrevet flere avisinnlegg angående Birkenes kommune sin alkohol politikk. Dette har også skapt stort engasjement i sosiale medier. Ett av innleggene har til og med overskriften «etterlengtet debatt om alkohol politikk»

Denne debatten ønsker jeg å løfte inn ved første mulighet.

Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen til disse ildsjelene innen denne delen av kulturlivet i kommunen. Vi må ta det innover oss når disse folkene som står bak store arrangement som Fjordbrøl og Gummibåtfestivalen, peker så konkret på problemene som de nå gjør. Dette er arrangement som store deler av befolkningen gleder seg til i lang tid og som gir publisitet og reklame for Birkenes langt ut i det langstrakt land. Det gir også økt omsetning til butikker, kiosker og annen detaljhandel.

Jeg mener også det bør være slik at om en av de som driver detaljhandel, det være seg klær eller spiker, så bør det være mulig å søke skjenkebevilling slik at man kan servere ett glass «bobler» om man har funnet på ett eller annet salgs event som for eksempel «damenes aften».

Jeg ønsker ikke å revolusjonere de alkohol politiske retningslinjene i Birkenes, men jeg ønsker å løsne litt på strikken. Dette kan enkelt la seg gjøre med å endre litt på ordlyden i dagens handlingsplan.

Det står også i dagens vedtatte handlingsplan under målsetninger at to av målene er å hindre overskjenking og hindre skjenking til mindreårige. Dette mener jeg at man vil kunne ivareta bedre om alkohol nytes i mere kontrollerte former.

Birkenes har siden 2014 vært en «av og til» kommune. Dette ønsker jeg selvfølgelig at vi skal fortsette å være. «Av og til» er en kampanjeorganisasjon for alkoholvett. Den vil ikke at man skal slutte å drikke, men redusere den delen av alkoholinntak som er farlig. Dette må vi ivareta, men vi bør se til Kristiansand, Vennesla og Lillesand som skaper mye flott kulturliv/tilbud for innbyggerne sine, som håndteres bra også med alkohol servering.

I siste punkt i «alkoholpolitisk handlingsplan» anbefales det at planen rulleres og behandles våren 2020. Jeg vil nå løfte frem saken og sørge for en rullering så fort det er praktisk gjennomførbart.

Bjørn-Tore Hovland

Birkenes Sp