Reiser andre steder

KIRKEKILEN: Thomas Stensvand. ARKIVFOTO: Truls E. Thonhaugen

At alkoholmisbruk er et kjent samfunnsproblem, er det liten tvil om.

Svar til Lars Aasbø.

Og tallene på landsbasis som avholdslaget refererer til, er sikkert korrekt. Vi har heller ikke til hensikt å gå inn i en diskusjon om disse tallene. Vi må nok bare være enige om at vi har forskjellig syn på saken her lokalt. Og det er da heller ikke noe galt i å ha forskjellige meninger om slike ting.

Men det er nok naivt å tro at folk lar være å nyte alkohol hvis man bare har en veldig streng alkoholpolitikk, og lite eller ingen skjenkebevillinger. Det er i beste fall veldig lite sannsynlig. Folk reiser andre steder eller i private tilstelninger – uten begrensningene som kan settes ved offentlig skjenking.

Det er jo også litt underlig hvis den negative signaleffekten av å drikke alkohol er mye verre i Birkenes enn i nabokommunene. Forskjellene i regelverket mellom kommunene her omkring er såpass store at det derfor bør komme endringer i retningslinjene. Og uansett utfall så vil Birkenes fortsatt være en trygg og god kommune å vokse opp i.

Thomas Stensvand

For styret i Fjordbrøl