NAVBeste NAV i landet

Birkenes topper Kommunebarometeret i kategorien sosiale tjenester. NAV-sjefen mener tidlig innsats…