Fikk 100.000 kroner for mye

To uker i fengsel for bedrageri. Får rabatt for tilståelse og saksbehandlingstid.

En kvinne bosatt i Birkenes er i Kristiansand tingrett dømt til 14 dagers fengsel for trygdebedrageri. Over en periode på i underkant av to år leverte kvinnen inn feilaktige meldekort, med den hensikt å få betalt ut dagpenger fra NAV.

Da saken var oppe for retten i juni tilsto kvinnen alt, og erkjente straffeskyld. I løpet av 2015 og 2016 fikk hun utbetalt 102.000 kroner for mye i dagpenger. Den lange perioden bedraget har funnet sted, teller skjerpende med tanke på straffeutmåling ifølge rettens vurderinger. På motsatt side teller kvinnens tilståelse, og langs saksbehandlingstid hos politiet formidlende.

Siktede ble avhørt i desember 2016, og fram til saken ble oversendt påtalemakten i mai 2017, skal det ifølge retten ikke ha funnet sted noen etterforskningsarbeid. Totalt for dette, og tilståelsen, gir retten kvinnen ti dager strafferabatt og dømmer henne til 14 dager i fengsel. Hun er ikke tidligere straffedømt.