Ni prosent flere ledige

NYE TALL: Direktør Hilde Høynes i NAV Aust-Agder presenterte i dag ferske ledighetstall.

NYE TALL: Direktør Hilde Høynes i NAV Aust-Agder presenterte i dag ferske ledighetstall.

Antall helt arbeidsledige i Birkenes har økt kraftig den siste måneden.

Dagsferske tall fra NAV Aust-Agder viser at det nå er 87 mennesker helt uten arbeid i Birkenes. I januar var tallet 80. For Aust-Agder under ett utgjør tallene en svak nedgang i ledigheten fra januar til februar.

– Ut fra den enkeltes erfaringer og ståsted forsøker vi å åpne dører og muligheter ut i inntektsbringende arbeid for flest mulig, sier direktør Hilde Høynes, i NAV Aust-Agder i en pressemelding.

Hun viser til at det kontinuerlig gjennomføres messer og matchemøter mellom bedrifter og arbeidssøkere. Siden nyttår har NAV Aust-Agder bistått både lokale og utenlandske bedrifter til å finne kvalifiserte ansatte, og formidlingsarbeidet fortsetter:

  • I april arrangerer NAV servicekurs for folk som har lyst til å jobbe i hotell og restaurantbransjen. Informasjonsmøte holdes på NAV Arendal 4. mars.
  • mars arrangerer NAV Tvedestrand jobbmesse for TM Huset Tvedestrand.
  • mars arrangeres sommerjobbmesse for Norjobb, som siden 1985 har gitt unge muligheten til å oppleve et nordisk land i sommerhalvåret.

– Uansett om du er skoleelev, student, nyutdannet – eller har arbeidserfaring og kompetanse – kan NAVs jobbmesser være en fin måte og gjøre seg kjent med de mulighetene som finnes ute i arbeidsmarkedet, sier Høynes.