Liten nedgang i ledigheten

Arbeidsledigheten i Birkenes gikk marginalt ned i løpet av august.

Tall fra NAV viser at 94 personer nå er helt arbeidsledige i Birkenes. Det er reduksjon på én person siden juli, men fortsatt 23 flere personer enn august i fjor.

Aust-Agder har fremdeles mange arbeidssøkere i tiltak, og direktør Hilde Høynes sier i en pressemelding at NAV vil holde et høyt tiltaksnivå også fremover.

– Å delta i arbeidsrettet tiltak er noe vi vet kan åpne dørene til arbeid. I Aust-Agder har vi god tilgang på tiltak, for både ungdom, langtidsledige og andre grupper, sier hun.

Gjennom både arbeidstrening og opplæringstiltak kan for eksempel arbeidsledig ungdom tilbakeføres til videregående skole.

– Utdanning er limet til arbeidslivet. Våre tiltak gir unge mulighet til å fullføre skole og sikre kompetanse, sier Høynes.

I Aust-Agder er ledigheten lavest innen akademiske yrker og ledere. Industriarbeid er næringen med flest ledige. Deretter følger bygg og anlegg og ingeniør og IKT-fag.