Fortviler over NAV

NAV. Andreas Emil Hansen er en av flere hundre norske pappaer som ikke har fått pappapermisjonene de har krav på grunnet dårlige informasjonsrutiner hos NAV. Nå er tiden i ferd med å renne ut for trebarnspappaen fra Birkeland.

Andreas Emil Hansen fortviler over NAV

SLÅSS FOR PAPPAPERM’EN: Andreas Emil Hansen fra Birkeland har kjempet i halvannet år for å få pappapermisjonen han har krav på. Nå er tiden i ferd med å renne ut for trebarnspappaen. I juli fyller sønnen Lukas Emil tre år. Da er det for sent å ta ut den såkalte fedrekvoten.

– Jeg prøver jo ikke å lure noen. Jeg vil bare ha muligheten til å ta ut permisjonen som jeg har krav på, for å være sammen med sønnen min før han fyller tre år, sier Andreas Emil. Da han og kona Gunnhild kontaktet NAV for å få hjelp til å fylle ut permisjonssøknadene, fortalte saksbehandleren at det ikke hastet med å melde inn datoene for pappapermisjonen, men permisjonen måtte tas ut før barnet var tre år. Ekteparet tok opplysningen for god fisk. Det skulle de ikke ha gjort.

Møtt med latter

Da brevet med innvilgelsen av Gunnhilds mammapermisjon kom, la ingen av dem merke til setningen på slutten av det lange brevet der fristen for å søke pappapermisjon var oppgitt. Da Andreas Emil hadde avtalt dato for uttak av pappapermisjonen med arbeidsgiver, tok han kontakt med NAV, for å opplyse om perioden han ønsket å ha permisjon, den såkalte fedrekvoten. Da ble han møtt med latter på NAV-kontoret der de fastslo at han var altfor seint ute. De viste bare til brevet mor fikk, og tok ikke hensyn til at far ikke hadde fått noen skriftlig informasjon. Samme dag som han ble klar over fristen leverte Andreas Emil inn sin søknad om pappapermisjon på nytt.

NAV Haugesund snudde

I Haugesund opplevde Bjørn Eikeland nøyaktig det samme; mor fikk skriftlig godkjenning på sin permisjonssøknad uten at far fikk så mye som en kopi av innvilgelsesbrevet der fristen for å søke pappapermisjon var oppgitt. Etter at Eikeland klagde på avslaget og fikk vennen og stortingsrepresentanten Arve Kambe til å engasjere seg i saken, snudde det lokale NAV-kontoret og ga Eikeland permisjonen han hadde krav på.

Praksisen endret

– Det viser seg at det er ulik praksis fra NAV-kontor til NAV-kontor, sier Andreas Emil, som finner det hele blodig urettferdig. Da det i fjor sommer kom for en dag at så mange som et par hundre norske fedre hadde levert permisjonssøknaden for sent grunnet de mangelfulle informasjonsrutinene, tok NAV-direktøren selv affære og sørget for at praksisen ble endret slik at både mor og far nå får skriftlig informasjon om søknadsfristene. Det hjelper imidlertid ikke pappaene som utløste praksisendringen.

Lang papirmølle

Det forundrer Andreas Emil, som siden han søkte om permisjon i desember 2010 har vært gjennom hele NAV-papirmølla. Først fikk han avslag på søknaden i januar 2011. Etter å ha klagd innen fristen på 14 dager, fikk han svar i mai, der klagen ble avvist. Så skrev han en anmerkning til klagen, hvorpå avslaget ble stadfestet i juni. Avslaget ble så anket til NAV klageinstans Midt-Norge, som avviste anken i november 2011. I desember klagde Andreas Emil til Trygderetten, som nå har klagen til behandling.

Tida renner ut

Selv om han skulle få medhold i Trygderetten, kan det bli i seineste laget for trebarnspappaen fra Birkeland. Trygderetten beregner nemlig en behandlingstid på seks måneder. Det betyr at Andreas Emil risikerer å få svar mindre enn en måned før sønnen Lukas Emil fyller tre år. Da kan det være for sent å ta ut pappapermisjon.
– Sønnen min er jo født, og jeg har krav på pappapermisjon betalt av NAV. Hvor havner de pengene hen hvis jeg ikke får permisjon, spør den fortvilte trebarnsfaren, som hittil har tatt ut overtid i avspasering for å kunne være sammen med sønnen. Dersom han ikke når fram med sin sak, må reglene endres, slik at de ikke rammer dem som reglene er ment å ivareta, mener han.