Færre uten arbeid

BEDRE: NAV-direktør i Aust-Agder Hilde Høynes uttaler at hun ser en endring i arbeidsmarkedet. FOTO: NAV

NAV-direktør ser et skifte i arbeidslivet.

Bruttoledigheten i Aust-Agder har gått ned de siste fire månedene, sammenlignet med i fjor. NAV-direktøren sier at det er et positivt tegn for arbeidsmarkedet.

– Vi ser et tydelig omslag i markedet, noe som også er i tråd med våre prognoser for 2017. Jeg tror mange jobbsøkere vil oppleve å finne flere muligheter i regionen, sier NAV-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder i en pressemelding.

Ledigheten i Aust-Agder er på 3,4 prosent og utgjør 1.947 personer, 142 færre enn i forrige måned. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med mars 2016. I mars er bruttoledigheten på 4,9 prosent mot 5,3 prosent for ett år siden. Bare Rogaland har høyere bruttoledighet enn Aust-Agder, med 5,4 prosent.

I Birkenes var det forrige måned 70 helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 11 fra mars 2016. I prosent er nedgangen på 0,4 prosentpoeng fra 3,1 til 2,7 prosent. Per mars er flest menn arbeidsledige ettersom det er 39 menn og 31 kvinner uten arbeid.

Fra april er det også et omslag ved landets NAV-kontor. De som besøker veiledningssenteret uten timeavtale vil i hovedsak få hjelp til å bruke selvbetjeningsløsningene på Nav.no.

– Veilederne ved NAV-kontorene skal bruke mer tid på dem som trenger ekstra bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Svar på spørsmål om ytelser og annen informasjon er lett tilgjengelig på våre nettsider. Men vi skal selvfølgelig vise publikum hvordan de bruker løsningene, sier Høynes.