Beste NAV i landet

BEST: De NAV-ansatte i Birkenes er fornøyd med topplasseringa. F.v. NAV-sjef Erling Aasen, Inger Mosgren, Janne Austenaa, helse-og velferdssjef Anne Stapnes i Birkenes kommune, og Malene Bentsen.

BEST: De NAV-ansatte i Birkenes er fornøyd med topplasseringa. F.v. NAV-sjef Erling Aasen, Inger Mosgren, Janne Austenaa, helse-og velferdssjef Anne Stapnes i Birkenes
kommune, og Malene Bentsen.

Birkenes topper Kommunebarometeret i kategorien sosiale tjenester. NAV-sjefen mener tidlig innsats er suksessfaktoren.

– Sosialdelen av kommunens tjenester er målt etter KOSTRA-tallene, og Birkenes kommune kommer ut som best i landet, sier NAV-sjef i Birkenes Erling Aasen.

Det er Kommunal Rapport som ved hjelp av tallene fra kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) rangerer alle landets kommuner. Både som helhet, og etter tjenesteområde.

– Dette viser jo at det er mulig å fremkalle gode resultater, selv om man ikke er en storkommune. Vi er målt på en rekke punkter, og blant annet viser det seg at vi har forholdsmessig få søknader om stønad, og nesten ingen langtidsmottakere, sier Aasen.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!