Kommunevalg 2019

Skolemat

Det er valgkamp og i den forbindelse så dukker det alltid opp nye og spennende forslag.


Hvordan er kommuneøkonomien?

Kommuneøkonomien har aldri vært bedre enn i dag, sier statsministeren. Hva er årsakene til at driftsresultatene har vært så gode de siste årene? Hvordan er utsiktene fremover, og trenger egentlig kommunene eiendomsskatten?Styrking av demokratiet

En kommune kan ikke løse klimakrisen alene, men alle kan gjøre sitt, og samtidig bygge lokalsamfunn det er godt å bo i.


Senterpartiet om vindkraft

I Senterpartiet så har vi medlemmer som både er positive, negative og usikre når det kommer til vindkraft i vår kommune i likhet med befolkningen ellers.


Verdt å vite om bompenger

Bompenger kan bli valgets viktigste enkeltsak i flere kommuner. Men hva vet du om bompenger? Her er ti punkter om den omstridte avgiften.


Hvordan står det til i arbeidsmarkedet?

Vi hører stadig påstander om utviklingen i arbeidsledighet, midlertidighet og sysselsetting i Norge. Lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er hovedmål for den økonomiske politikken. Hvordan står det egentlig til i norsk arbeidsliv?


Eons rolle i Birkenes

Hvordan vil ettertida bedømme det som skjedde? Og hvilken lærdom høster Eon av sitt prosjekt i Birkenes?


Foreslår jordbruksfond

Birkenesbonden Leif Johann Rugsland foreslår at det opprettes et jordbruksfond, etter samme lest som skogeiernes skogfond. Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran liker forslaget.
Velgerrekord foran lokalvalg

Til høstens kommune- og fylkestingsvalg vil det være et rekordstort antall stemmeberettigede velgere. Særlig øker antall eldre som kan stemme.