Lokaldemokrati på sitt beste

Jakob Olaus Mo skriver om valget og om lokaldemokratiet.

De fleste har fått med seg at det går mot nok et kommunestyrevalg med valgdag mandag 9. september. I vår kommune stiller seks partier til valg og i tillegg er det en fellesliste av to partier – altså kan vi velge mellom syv ulike lister. Nytt av året er at Miljøpartiet De Grønne stiller i fellesliste med Sosialistisk Venstreparti.

Ellers så er det rene partilister for Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet.

Som vi vet ble det etter forrige valg et samarbeid mellom sentrum / venstre – partiene slik at Anders Christiansen fra Arbeiderpartiet og Anne Kari Birkeland fra Kristelig Folkeparti ble henholdsvis ordfører og varaordfører. Sistnevnt har som kjent meldt seg ut av Kristelig Folkeparti og er nå uavhengig varaordfører.

Sett utenfra har perioden til tider vært krevende med mange store og til dels splittende saker, men hovedinntrykket er imidlertid at både ordfører og varaordfører har opptrådt samlende.

Ved valget i 2015 ble Arbeiderpartiet det største partiet med 24,6 prosent av stemmende. Kristelig Folkeparti ble neststørst med 22,6 prosent tett fulgt av Høyre med 22,4 prosent. Senterpartiet fikk 12,9 prosent fulgt av Fremskrittspartiet med 10,2 prosent, Venstre med 4,3 prosent og Sosialistisk Venstreparti med 2,9 prosent. For SVs del var det ikke nok til å komme inn i kommunestyret. De tre største partiene fikk fem representanter hver. Senterpartiet fikk tre, Fremskrittspartiet fikk sine to og Venstre sin ene representant. Til sammen 21 representanter.

Ved valget i september er det altså fortsatt syv valglister å velge mellom. Denne gangen har både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre 21 navn på sine lister. Venstre og Fremskrittspartiet har åtte hver, felleslista mellom MDG / SV har ni og Kristelig Folkeparti har syv.

Hovedinntrykket er at partiene på en god måte har greid å finne aktuelle kandidater uten store anstrengelser – bortsett fra Kristelig Folkeparti som ifølge media slet veldig. Fra å være en gruppe på fem representanter inneværende periode, er de nå redusert til tre i det to altså har meldt seg ut og møter nå som uavhengige.

Dette har ikke sammenheng med lokale forhold, men er nok utelukkende den åpenbare splittelsen sentralt i partiet med bla retningsvalg og derav utmeldinger av partiet. En splittelse er ALLTID ødeleggende for et parti!

Historisk er ikke en valgperiode på fire år lang tid. Men i politikken skjer det my likevel. Nye politiske strømninger og saker kommer i fokus så som utbygging av hovedveinettet med påfølgende større og større andel bompenger, miljøsaker så som vindkraft som del av det grønne skiftet, innvandring og integreringssaker, og rett og slett slitasje på de partiene som nå styrer landet.

Og – ikke minst forholdet mellom by og land. Det er svært lenge siden sentraliseringspolitikken har blitt satt slik i system som de siste årene – med kommune – og fylkessammenslåinger, nedlegging av lensmannskontorer, nedlegging av trafikkstasjoner – og nå den siste saken med nedlegging av kontorer til Mattilsynet og mye, mye annet. Og – jeg er redd for at mange NAV – kontorer også kan forsvinne. Sentralisering skaper større og sterkere byråkrati. Det hevdes nå at Nye Vestland fylke får 19 flere toppbyråkrater enn Hordaland og Sogn og Fjordane hadde til sammen tidligere.

Hvordan vil dette slå ut i oppslutningen om partiene i vår kommune? De sentrale målingene har som hovedtendens lavere oppslutning om de to store partiene – Arbeiderpartiet og Høyre. Senterpartiet gjør gode målinger og har passert Fremskrittspartiet som landets tredje største parti. Venstre og Kristelig Folkeparti sliter og de ligger nå på mellom 2,5 – 4,0 prosent i oppslutning. Fremskrittspartiet er nær halvert. De sliter med troverdigheten i mange saker.

Så er det mitt ønske at det er de lokale sakene som bør være i fokus ved et kommunevalg. Men de sentrale hovedsakene vil selvsagt ligge i bunn.

Kort oppsummert er det nå 95 personer som stiller til kommunestyrevalget i vår kommune. 55 menn og altså 40 kvinner. Arbeiderpartiet har 11 kvinner og ti menn, Høyre seks kvinner og 15 menn, Venstre fire av hvert kjønn, MDG/SV har to menn og syv kvinner, Fremskrittspartiet har fem menn og tre kvinner, Kristelig Folkeparti har fem menn og to kvinner og Senterpartiet har 14 menn og syv kvinner. Hurra for Venstre og Arbeiderpartiet som har halvparten av hvert kjønn representert! Av partitopper har MDG/SV, Venstre og Senterpartiet en kvinne på førsteplass.

Arbeiderpartiet stiller med en solid liste med ordfører Anders Christiansen, gruppeleder Linda Hye, Steffen Flaa, Vibeke Tobiassen, Kåre Johny Engesland, Brit Kalnæs og Stian Mosfjell på de øverste plassene. Høyre prøver seg med tidligere ordfører Arild Windsland som listetopp sammen med Ragnhild Aasen, Jon Inge Holm, Kathrine Vestøl, Jøl Arne Suggelia og Ivar Aanesland på de neste plassene. Senterpartiet har nominert noe ukjente Gyro Heia som listetopp, deretter følger Anders Snøløs Topland, Bjørn Tore Hovland, Silje Bjørnarå Drangsholt og Arnt Olav Furholt på de neste plassene.

Og så har vi partiveteranene Kristine Foss på Venstres liste og Karl Johan Tveiten på Kristelig Folkepartis liste. Imponerende!

Alle partiene har gitt sine respektive førstekandidater en såkalt tilleggsstemme. Det er vel et annet ord for kumulering. Arbeiderpartiet har gitt sine to første kandidater en tilleggsstemme og Senterpartiet har gjort det samme med de tre første kandidatene.

I sin sommerhilsen i infobladet Byklaren til innbyggerne i Bykle kommune har ordfører Jon Rolf Ness fra Arbeiderpartiet et hint til sentrale myndigheter om at lokaldemokratiet fungerer utmerket i Bykle. Til kommunevalget har de fem partilister i en kommune på snaut 1.000 innbyggere. Det hintet slutter jeg meg til for min kommunes del. Vi har syv partilister med 95 personer som stiller opp for vår kommune som har vel 5.000 innbyggere.

Det er lokaldemokratiet på sitt beste. Lokale personer som de neste fire årene skal ta stilling til og avgjøre lokale saker.

Tidligstemmegivingen startet 1. juli, forhåndsstemmegivingen er fra 12. august og valgdagen er altså 9. september.

Lykke til!

Jakob Olaus Mo