Tap av natur

VALGLISTE: Eiliv Sørhus, Ruth Kylland Martinsen, Iren Sommerset og Dagfinn Brørs. FOTO: INGER BIRKELAND SLÅGEDAL / SV

Hva betyr FNs rapport om naturmangfold for oss her i Birkenes?

Ny rapport om naturens tilstand får FN til å slå alarm; – Vanvittig skummelt.

Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene, sier forskerne.

Det nasjonale naturpanelet, (IPBES) vedtok forrige lørdag den mest omfattende tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfold.

145 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten.

Silje Lundberg til NRK publisert 6. mai: – I dag er den største trusselen mot biologisk mangfold at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Da handler det om å ikke tillate store byggeprosjekter i intakt og verdifull natur sånn som vi ser nå i Norge med de planlagte vindparkene.

Fotavtrykket vi mennesker lager er det samlede inngrepet vi gjør i naturen. Naturbevaring er like viktig som å begrense CO2 – utslippet. Giftbruk som dreper innsekter eller mikrolivet i jorda er like farlig for oss og vår verden som forbrenning av fossile energikilder. Vi må sammenstille, vi må se på helheten i de valgene vi gjør.

Hva hjelper det å produsere fornybar energi, dersom vi må ødelegge uberørt natur for å få det til.

SV og MDGs fellesliste i Birkenes vil jobbe imot vindkraftutbygging i naturen i Birkenes.

Vi vil støtte kommunen når de nå ikke lenger benytter gift i sitt arbeid for å holde grøftene og sidene av veiene våre frie for vegetasjon, men tvert imot venter med mekanisk å kutte veikantene til mange blomster har blomstret. Kjempebra!

Vi vil jobbe for at ikke mer matjord blir dekket av asfalt eller bygget ned på andre måter.

Vi vil jobbe for at flere satser på matproduksjon i bygda vår; og gjerne basert på direkte omsetning til forbruker.

Vi vil heie på Engeslandstunet og deres planer om økolandsby.

Og vi vil jobbe for at elevene lærer å dyrke mat i skolen.

Ruth Kylland Martinsen

For SV og MDGs fellesliste til kommunevalget i Birkenes