Åpen for mer

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Holder døra på gløtt for mer vindkraft.

Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nylig innlemmet store deler av Birkenes i Samlet plan for utbygging av vindkraft, blusser den lokale debatten om vindkraft opp igjen.

I diskusjonene for tre år siden gikk Birkenes Kristelig Folkeparti (KrF) imot utbygging på Storehei mens partiets kommunestyregruppe var delt i avstemningen om Oddehei og Bjelkeberg. Som kjent gikk et flertall i kommunestyret inn for utbygging av vindpark på Oddehei og Bjelkeberg, og de praktiske forberedelsene til dette er nå i full gang. Selv stemte jeg den gang «nei» fordi jeg mente hensynet til naboene ikke ble godt nok ivaretatt i prosessen.

Siden vindkraft-spørsmålet er viktig for mange, og spørsmålet vil prege valgkampen fram mot kommunestyrevalget i september, ønsker jeg som listekandidat for Birkenes KrF å tilkjennegi mitt syn.

Utgangspunktet er at det ikke er ønskelig å bygge ut mer vindkraft i Birkenes i den kommende valgperioden 2019-2023. Dette er hovedlinja til Birkenes KrF. Mitt personlige ståsted er likevel mer nyansert. Dersom grunneierne ønsker det, dersom ulempene for naboene er begrensede, dersom naturinngrepene kan forsvares, og dersom industrien og kommunen får til en god prosess der alle interesser blir hørt, kan jeg komme til å stemme for videre vindkraftutbygging i Birkenes.

Torbjørn Bjorvatn

Listekandidat for Kristelig Folkeparti i Birkenes