Senterpartiet om vindkraft

ILLUSTRASJONSFOTO: REUTERS/Darren Staples

I Senterpartiet så har vi medlemmer som både er positive, negative og usikre når det kommer til vindkraft i vår kommune i likhet med befolkningen ellers.

Dette til tross, så har vi samlet oss om et felles standpunkt angående vindkraft i Birkenes for neste kommunestyreperiode (2019 – 2023).

For Oddeheia/Bjelkeberg hvor det allerede er tildelt konsesjon, så er avgjørelsen allerede tatt. Det vil derfor ikke bli noen ny debatt her hvor en skal si ja/nei til utbygging i dette området. Derfor vil Senterpartiet arbeide for at vi får mest mulig positiv effekt for kommunens innbyggere og næringsliv ved en eventuell utbygging.

Dette vil våre representanter naturligvis gjøre uavhengig av hvorvidt en er grunnleggende positiv eller negativ til vindkraft. Eksempelvis ønsker vi å prioritere inntekter fra vindkraftanlegget til fiberutbygging i de forskjellige grendene rundt vindkraftverket.

Når det kommer til øvrige områder for utbygging i Birkenes kommune, så vil Senterpartiet konsekvent si nei til dette ut neste kommunestyreperiode. Vi må nå ta oss tid til å høste erfaringer av Oddeheia/Bjelkeberg før vi vurderer om det er interessant å se på utbygging i andre deler av kommunen, hvilket det kan vise seg at det ikke er.

Så skal en ha noen ny vindkraftdebatt, bør den derfor tidligst komme etter valget i 2023. Inntil da vil vi konsekvent frede øvrige områder i kommunen for utbygging av vindkraft.

Gyro Heia

Anders Snøløs Topland

Bjørn Tore Hovland

Silje Bjørnarå Drangsholt

Arnt Olav Furholt