Styrking av demokratiet

TOPPKANDIDAT: Ruth Kylland Martinsen (MDG) topper felleslista til Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti.

En kommune kan ikke løse klimakrisen alene, men alle kan gjøre sitt, og samtidig bygge lokalsamfunn det er godt å bo i.

Birkenes har mange dyktige lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen med stor vilje til å bygge et godt lokalsamfunn og samtidig ta vare på natur og klima. Vi i Felleslista for Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil gjerne delta i det gode arbeidet som drives, med et ekstra blikk på miljø og natur i saker som kommer opp politisk.

For å kunne bidra mest mulig i dette arbeidet, vil vi styrke demokratiet i Birkenes ved å opprette egne politisk styrte utvalg ved større byggesaker i kommunen. Slik kan vi som politikere være med å følge opp at det gjøres miljømessig riktige valg både under utredning av hvor og hvordan bygg skal oppføres, og under selve oppføringen. Det vil være lettere for politikere å utøve sin politiske rolle og mandat fra befolkningen ved å være tett på arbeidet som gjøres via et eget utvalg i slike saker. Vi tenker at kommunestyret gjennom slikt utvalg vil ha mer styring på hvordan skattebetalernes penger blir benyttet, enn tilfellet kanskje var under disponeringen av avlastningsboliger for HVPU.

Felleslista for SV/MDG vil videre styrke demokratiet ved å jobbe for gode og inngående politiske prosesser i forkant av budsjettvedtak. For å ta befolkningen på alvor er det viktig at politikerne som nå blir valgt, blir involvert i og er med å påvirke de prioriteringer som gjøres innenfor det administrative arbeid. En stemme til Felleslista for SV/MDG vil være med å sikre at vi hele tiden har miljø og natur i fokus. Samtidig vil en stemme til oss være å jobbe for mindre vekt på forbruk, og mer vekt på tid til å ta vare på hverandre. Vi tenker at det ofte er mulig å ta investeringer gradvis og moderat, og at det viktigste er godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Vi vil også jobbe for styrket demokratiet ved å sikre grundige og ryddige saksutredninger før vedtak i utvalg og kommunestyre. Nye momenter som kommer til i en sak som det skal gjøres vedtak om, MÅ føre til utsatt behandling av saken. Etter at alle momenter så langt som mulig er konsekvensutredet og gjort skriftlige, kan saken igjen tas opp for votering.

Innbyggerne må kunne være trygge på at det ikke igjen skal skje avgjørende valg i kommunestyret uten at alle momenter som ligger i saken er klargjort og utredet. Dette skjedde i valget om vindkraftutbygging i kommunen. Det kom i dette tilfellet lovnad om økonomisk støtte til kultur ved et ja-vedtak like før kommunestyret skulle behandle saken. Dette førte til at en representant skiftet side, noe som førte til ja til vindkraft i Birkenes. Dette er ikke en type saksbehandling vi kan være bekjent av.

En stemme til Felleslista SV/MDG er en stemme for styrking av demokratiet!

Ruth Kylland Martinsen

Førstekandidat