Tilbake i manesjen

HØYREMANN: Arild Windsland.

Etter en pause på fire år er jeg på ny klar for valgkamp i Birkenes.

Jeg gleder meg til å sloss for framtiden for kommunen vår. Utfordringene mangler ikke , men mulighetene er i et klart flertall.

Mang en innbygger i Birkenes har undret seg over at jeg på ny er kandidat for Birkenes Høyre etter det som skjedde på nominasjonsmøtet før valget i inneværende periode. For meg er det et lite problem. Politikk er saker og løsninger, at vi klatrer på hverandre er helt naturlig.

I alle partier vil det være maktkamper der personer kjemper om viktige posisjoner. Historien har vist at noen partier splittes og går i oppløsning av den slags kamper. Jeg er stolt og glad for at Birkenes Høyre har kommet igjennom sin prosess som et samlet parti. Å legge ting bak seg er en kvalitet. Som parti er vi enig om målet, det er virkemidlene som skaper debatt og strid . Men med det også utvikling.

Nok om det indre liv i familien og over til politikk.

Birkenes Høyre har en sterk liste med en god blanding av unge og godt voksene fra begge kjønn. Vi har både erfarne politikere og ikke minst engasjerte og dyktige personer fra nærings og offentlig virksomhet,som på sin fritid er sterkt engasjert i organisasjonslivet i Birkenes.

Fra nyttårsskiftet og fram til påske jobbet vi fram et program som skal være basisen i hvordan vi vil stemme i de sakene som vil komme på kommunestyrets bord i de neste fire år . Essensen i det programmet vil være en fortsatt stram økonomistyring med valg som har som mål å holde det samlede skatte og avgiftstrykket på et lavest mulige nivå. Vi ønsker å være en tjener for innbyggerne og med det være positive . Vi vil ta Ja en posisjon . Vi ser også på det private initiativ som en ressurs. Det vil skape nye arbeidsplasser og med det gi trygghet for innbyggere og sikre skatteintekter til de tjenesten kommunen er satt til å utføre.

Kommunen trenger også det private næringsliv i utviklingen av sine tjenester . De åpner opp for innovasjon og mer effektiv drift og er for Høyre mer en ressurs enn en trussel.

Som kommunepolitiker har vi også en ombudsrolle. De valgte representanter skal være personer innbyggerne skal kunne henvende seg til med sine små og store problemer og utfordringer. Det er en viktig rolle med et stort ansvar. For selv om vi skal se helheten har alltid Høyre vært partiet som ser den enkelte. Akkurat din utfordring og ditt behov er viktig for oss. Jeg lover ikke at din vilje alltid skal skje, men jeg lover at samtlige av de 21 som står på Høyres liste ved valget vil lytte til den enkelte og søke løsninger.

Jeg er Birkenes Høyre sin ordførerkandidat ved valget 9. September. Jeg har erfaring fra vervet og føler jeg har mer å gi . Hvis du ønsker min kropp tilbake med klubba i hånd , da må du stemme Høyre. ( Slengstemmer holder ikke) Og hvis du vil at Høyres politikk og med det de kandidatene vi stiller med , skal prege kommunens politikk de neste fire år -ja da må du også stemne Høyre.

Programmet er snart i trykken og etter det vil vi lekke våre gode forslag på sosiale medier og her i pressen . Og etter ferien kommer vi på husbesøk .

Arild Windsland

Ordførerkandidat for Birkenes Høyre