Nullutslipp innen 2050

VENSTRE: Nertila Stringa er ordførerkandidat for Venstre.

Venstres seks tiltak for klimanøytralt Lillesand og Birkenes.

Juli var den varmeste måneden i historien. Klimakrisen er ikke på vei. Den er her.

Lillesand og Birkenes Venstre krever at kommunene reduserer sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, og setter mål om å være nullutslippskommuner i god tid før 2050.

– Det haster mer enn noen gang å få til store utslippsreduksjoner. Varmerekorder er satt i India, Europa og Arktis, og 2019 ser ut til å bli nok et år der temperaturen øker. Når fint sommervær blir til langvarige hetebølger får det negative konsekvenser også for oss som bor her, naturen vår og landbruket vårt, sier Nertila Stringa, ordførerkandidat for Venstre i Birkenes.

– Utslippene i begge kommunene har økt de siste 10 årene, også om vi holder industrien utenfor. Derfor har vi satt sammen seks tiltak som kommunene våre må gjennomføre for å nå målene og bli lavutslippskommuner så fort som mulig, sier Endre Helgeland i Lillesand Venstre.

  1. Hurtigladere for båter i Lillesand gjestehavn og utvalgte steder i Blindleia.
  2. Flere hurtigladere for el-biler og elektriske busser i Lillesand og Birkenes.
  3. Fossilfrie byggeplasser og flere bygg i tre.
  4. Bedre sykkelveier, bysykler i Lillesand og sykkelparkering.
  5. Jobbe sammen med industrien for å redusere utslipp.
  6. Lage et klimaregnskap: oversikt over utslipp i kommunen for mer effektive tiltak

– Dette er tiltak der kommunen kan ta sitt ansvar og gjøre en stor innsats for å redusere utslipp. I tillegg er det tiltak som utelukkende er positive for folks hverdag, uten at det koster i form av avgifter, sier Endre Helgeland.

El-båter, fossilfrie byggeplasser og renere industri

Den gode nyheten er at utslipp fra biler er på full fart ned. Denne utviklingen må fortsette. Nå må vi gjøre det samme med båttrafikken. Fritidsbåter slipper ut mer enn alle fiskebåter og ferger til sammen. Hele 400 000 båter i Norge, som snekker og seilbåter, kan allerede i dag gå på el-motor. Likevel finnes det i dag få, om noen, muligheter for å lade båtene langs Sørlandskysten. Lillesand må som turistdestinasjon ta ansvar for å få dette på plass, og bygge ut etterhvert som etterspørselen øker.

Anleggsarbeid for veier og boliger står også for en betydelig andel utslipp i Birkenes og Lillesand. Aktiviteten varierer mye fra år til år, og det samme gjør utslippene. Lillesand og Birkenes må gjøre som Oslo og kreve fossilfrie byggeplasser i dag, med mål om nullutslippsbyggeplasser fra 2025. Samtidig kan vi bygge i mer miljøvennlig materiale, som tre. Birkenes kommune har gått foran i dette arbeidet, og Lillesand kommune har gitt signaler om å gjøre det samme. Vi ønsker et mer aktivt skogbruk, som følger miljøkrav for å bevare det biologiske mangfoldet i naturen.

Både Birkenes og Lillesand har store og viktige industribedrifter. Dette er positivt på mange måter, men det gjør også at utslippene i kommunene er høye i forhold til størrelsen. Venstre vil jobbe aktivt på kommune- og fylkesnivå for at regjeringen fortsetter med gode støtteordninger som gjør at industrien kan oppnå målene sine om nullutslipp i 2050. Samtidig må industrien selv ta ansvar for å redusere utslipp av helseskadelige stoffer som kan påvirke folks helse.

– Dette handler ikke om at Birkenes og Lillesand skal redde verden – det finnes ingen enkeltland eller -kommuner som kan det. Dette handler om å gjøre vår del, og samtidig skape en bedre hverdag for folk, avslutter Nertila Stringa.

Nertila Stringa

Endre Helgeland