Kommunevalg 2019Stem, kjære velger!

Vi står midt oppi det som kan bli et av de mest spennende kommunevalgene i Birkenes på mange år.


Kjære velger

Birkenes er en flott kommune og det er et klart mål for Høyre at Birkenes skal være en kommune folk ønsker å flytte til.