Stem, kjære velger!

SP: Gyro Heia (Sp).

Vi står midt oppi det som kan bli et av de mest spennende kommunevalgene i Birkenes på mange år.

Mange partier kjemper om å vinne din tillit og få din stemme i år, og det samme gjør vi i Senterpartiet.  I kraft av demokratiet og ved å bruke din stemmerett har du en mulighet til å påvirke hvordan vår kommune skal se ut i de neste fire årene. Det å bruke sin stemmerett er viktig, for dersom du velger å ikke stemme, gjør du det enklere for andre å avgjøre utfallet og fremtidens tjenester i Birkenes kommune.

Vi i Senterpartiet ønsker at flest mulig, i alle aldre, skal springe til valgurnene på valgdagen, slik at vi kan sette ny rekord i valgdeltagelse for Birkenes kommune! Og på den måten vise resten av Norge at vi har et sterkt lokaldemokrati.

Jeg håper at du vil gi din stemme til Senterpartiet som kjemper for tjenester nært folk og som har betydning for deg i din hverdag. Dersom flest innbyggere stemmer på Senterpartiet ved valget i år, kan du muligens også være med på å skape historie. Historie ved at kommunen kan få sin første kvinnelige ordfører!

Jeg har i løpet av valgkampen fått høre omtaler om meg som «hun er jo så uerfaren». La meg bare slå fast en ting med en gang. Etter åtte år som blant annet kommunalsjef og enhetsleder i en kommune, har jeg veldig god kjennskap til kommunal sektor, økonomiforvaltning og kommune politikk. Jeg er i hvert fall utrolig motivert og klar for å ta utfordringen dersom jeg skulle bli gitt den tilliten av folket!

I flere generasjoner og i alle år har Birkenes blitt styrt av mannlige ordførere, gjerne menn godt over 50 år. Jeg teller til sammen 27 bilder av menn som henger i glass og ramme langs veggen i kommunestyresalen, og med dagens ordfører blir det 28 rammer med menn i denne lange rekken. Den første i denne lange rekken er datert tilbake i 1840. Det vil si utrolige 179 år med stolte herrer ved det politiske roret. Disse mennene har stått på og arbeidet hardt og godt for at vi skal ha en trygg og god kommune å bo i, noe jeg har den dypeste respekt for. Bildene som henger der gir et flott historisk tilbakeblikk på Birkenes kommunes politiske ledere.

Men, det er et men. Birkenes kommune trenger å skape fremtidens historie. Og i den neste historien som skapes for Birkenes, så håper og ønsker jeg at det ved årets valg blir gitt tillit fra velgerne for at litt yngre og like kompetente krefter slipper til, også av det motsatte kjønn.

Som ordførerkandidat for Senterpartiet er jeg virkelig klar for å ta tak i både utfordringer og muligheter denne kommunen står ovenfor, samt bryte rekken av menn i bildene på veggen. Skummelt? Nei, egentlig ikke, men dyp respekt for de oppgavene det innebærer ja.

Men for et lag jeg er en del av! Birkenes Senterparti er et godt sammensatt lag med dyktige personer og mye erfaring og kompetanse innenfor svært ulike yrkesfelt. Vi representerer en stor bredde og dermed også folkene som bor i kommunen vår.

Vi ønsker å jobbe for å ta vare på de tjenestene som er nær deg. Det gjelder både skole, barnehage, sykehjemsplasser og boliger for vanskeligstilte for å nevne noen. Og vi ønsker å sikre at innholdet i disse tjenestene også skal oppleves som gode, både for oss som brukere, pårørende og for de som jobber der. Næringslivet er en viktig verdiskaper i kommunen og vi er opptatt av å være en god medspiller for å sikre og videreutvikle næringslivet vårt. Og for å møte morgendagens teknologi innen alle disse feltene, må vi sikre stabil mobil og bredbåndstilknytning for alle husstander i vår kommune.

Vi i Senterpartiet håper på din tillit og at du derfor vil gi din stemme til oss ved årets valg. Og dersom Senterpartiet får nok stemmer, så ligger alt til rette for at Birkenes kommune vil få sin første kvinnelige ordfører.

Godt valg!

Gyro Heia

Ordførerkandidat for Birkenes Senterparti