Mer til idrett

TROR PÅ HALVERT SESONG: Trener for Birkenes ILs damer A i 3. divisjon, Trond Endresen, tror fort fotballsesongen 2020 kan bli halvert som følge av tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

Høyre vil sikre økte midler til kultur og idrett.

Det nærmer seg kommunestyrevalg, med valgdag 9 september.

I Birkenes har vi utallige personer som hver dag gir av sin tid til dugnadsarbeid, enten for idretten, musikkorpset, speideren, kor, teater, 4H eller andre organisasjoner.

Alle disse folkenes bidrag til lokalsamfunnet er uvurderlige og ikke minst et stort bidrag til at tidlig innsats lønner seg.

Jeg er selv aktiv i Birkenes idrettslag, og lar meg imponere over hvor heldige vi er i denne bygda, som har så mange som virkelig bryr seg om barn og unges fritidstilbud. Det er lett å se hvor viktig dette er for mange av våre barn og ungdommer. De frivillige oser av engasjement og varme, for at det skal være plass til alle i idrettslaget. Dette gjelder for alle frivillige organisasjoner innenfor kultur og idrett.

Jeg kjenner best til Birkenes idrettslag, så jeg nevner dette spesielt i innlegget.

Birkenes idrettslag sitt anlegg driftes ikke kommunalt. Her er det dugnadshender i flere generasjoner, som har skapt et anlegg, ja en park, som alle i Birkenes kommune kan være stolte av. Vedlikeholdet av anlegget er imponerende. Men dette koster penger. Ildsjeler jobber daglig utallige dugnadstimer hver dag, både i Birkenesparken og kjører skiløyper om vinteren til hele bygdas beste – ikke bare medlemmene.

Birkenes kommune sparer millionbeløp hvert år på at dette anlegget ikke driftes kommunalt, noe som er det vanlige i våre nabokommuner.

I budsjettet for 2015 var siste gang Høyre fikk flertall for å øke kulturmidlene etter et fellesforslag med Kristelig Folkeparti. Det var siste budsjett til Høyre med Arild Windsland som ordfører, og økningen var på 250.000 kroner.

I budsjettet for 2016 ble kulturbudsjettet redusert etter at rådmannen la frem et budsjett med underskudd. Høyre ba den gang om et alternativt budsjett i balanse, men ble ikke hørt.

Den videre historie viser at Høyre hadde rett. Birkenes er kanskje den første kommunen i Norge som er kjørt på ROBEK-lista med overskudd. På grunn av nåværende regjerings politikk har 2016 og 2017 blitt to gullår for norske kommuner, og Birkenes har nå et disposisjonsfond på over 30 millioner. Det er fristende og minne om hvem som har styrt landet i denne perioden.

Etter gullåret 2016 mente Høyre det var mulig å øke kulturmidlene til 2015-nivå igjen, og har foreslått det hvert år fra 2017. Alle partiene snakker positivt om mer penger til frivilligheten, men ingen har så langt støttet Høyres årlige forslag om å øke denne budsjettposten.

Så partiet som har vist med handling og ikke bare snakk, når det gjelder å øke budsjettet til kultur og idrett er Høyre. Jeg ønsker dere alle et godt valg!

Trond Endresen

Birkenes Høyre