Oppvekstmiljøet i Birkenes

POLITIKK: Anders Topland (Sp), Geir Colbjørnsen (KrF) og Linda Hye (Ap).

Kan Birkenes bli et nytt Drangedal?

Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker at alle barn i Birkenes skal ha en trygg og god oppvekst, og at deres opplevelse av barnehagen og skolen skal være positive og gi de en god ballast videre i livet. Dette er noe som vi som politikere, de ansatte og foreldre lett kan være enige om. Men er det slik i Birkenes?

Vi har i sommer lest om saken som verserer i Drangedal. Det viser seg at mange barn har blitt mobbet på det groveste på skolen og fritiden, og de voksne har gjort lite eller ingenting for å stoppe det. Det er blitt «godkjent» at disse barna er fritt vilt.

Kan Birkenes bli et nytt Drangedal?

Vi hører oftere og oftere at skolen må bli flinkere til å ta tak i mobbing, at de må ha gode planer og tilrettelegge. Men hvor er foreldrenes ansvar for hvordan de selv oppdrar sine barn, og ikke minst hvordan vi alle setter eksempler som barna følger? Det er lett å se til andre når vi opplever problemer, men når det gjelder dette mener jeg at det er viktig at vi ser til oss selv først.

Som ny i kommunestyret for fire år siden ble jeg overrasket over personkarakteristikkene som ble brukt mot hverandre, men også mot våre ansatte. Vi som politikere har et ansvar for å stå fram som gode forbilder på hvordan det er akseptabelt å snakke om og med hverandre. Vi sitter som representanter i kommunestyret, med ansvaret for mange ansatte. Måten disse blir omtalt av oss sier mye om hvordan vi oppfatter og respekterer deres arbeid. Det sier også mye om hvordan vi ønsker at omdømmet til Birkenes kommune skal være.

Så fraskriver jeg ikke med dette ansvaret til Birkenesskolene om å ta tak i og lage tiltak mot mobbing, på langt nær. Men det er et felles ansvar, og jeg vet at vi i Birkenes nok har et større problem enn vi ønsker å innrømme. Det er så lett å se en annen vei når det er problemer, men for de det gjelder hjelper det ikke. Når elever må flyttes ut av kommunen for å få en fullverdig skolegang viser det at vi som kommune har sviktet, ikke bare skolen, men alle. Da hjelper det lite at vår visjon er å «skape vekstmiljø for alle», det er et felles ansvar som vi alle må være med å bygge opp.

Geir Colbjørnsen

Ordførerkandidat KrF