Kjære velger

HØYRE: Wiggo Svendsen, Sally Vennesland, Jon Inge Holm, Ivar Andreassen, Hans Otto Lund, Arild Windsland og Trygve Endresen.

Birkenes er en flott kommune og det er et klart mål for Høyre at Birkenes skal være en kommune folk ønsker å flytte til.

Vi vil at det skal være barnehage, skole og SFO i alle våre tre sentra (Engesland, Herefoss og Birkeland), og at helsesektoren har nødvendig kompetanse til hjelp og omsorg når du har behov for det.

Birkenes Høyre vil ta JA – kommunen tilbake.

Vi ønsker et Birkenes der det skal være lett å skape noe nytt, slik at folk skal få oppnådd sine drømmer.

Skal vi lykkes i framtida, trenger vi offensive holdninger, lite byråkrati, stort engasjement og mye handling.

Høyre vil ha en offensiv og aktiv næringspolitikk. Vi vil kjempe for alle de flotte arbeidsplassene vi har, og også̊ arbeide hardt og målrettet for å få etablert flere nye.

Det er med stor ydmykhet jeg og Høyre nå̊ går i gang med valgkampen. Jeg lover både kraft og entusiasme i de sakene vi kommer til å kjempe for.

Jeg og alle Høyres flotte listekandidater har hjerte for Birkenes. Det er vår felles framtid det handler om. Har du tro på̊ dette, og vil ha meg tilbake som ordfører, velger du Høyres stemmeseddel ved valget 9.september.

Og husk: Din stemme kan avgjøre valget!

Arild Windsland

Ordførerkandidat Birkenes Høyre