Jakob Olaus Mo

Lokalt selvstyre svekkes

Hvorfor er det så få av våre sentrale partier og politikere som er opptatt av å bevare og styrke lokaldemokratiet?

Tanker om valget

Det er mange tanker som dukker opp foran et valg. Blir det ny regjering eller blir den gamle sittende?