Vil vurdere trafikksikkerhetstiltak

Tveideveien og trafikksikkerhetstiltak

SMAL OG SVINGETE: Beboerne på Tveide krever gang- og sykkelvei langs Tveideveien før Birkenes bygdemuseum kan få lov til å bygge nytt museums- og barnehagebygg på Grasham. Det er ikke vanlig praksis, forklarer trafikksikkerhetskontakten, som åpner for vurdering av trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med rullering av trafikksikkerhetsplanen.

KOMMUNALT. Trafikksikkerhetsutvalget i Birkenes vil vurdere trafikksikkerhetsmessige tiltak på Tveideveien i forbindelse med neste års rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan. Det går fram av svaret trafikksikkerhetskontakt Jakob Olaus Mo har gitt på henvendelsen fra 33 beboere på Tveide i begynnelsen av mars. Her krevde tveidebeboerne at det bygges gang- og sykkelsti langs Tveideveien før Birkenes bygdemuseum gis lov til å bygge ny barnehage på Grasham. Kravet ble forklart med at det allerede er stor økning i trafikken på den 5,5 meter brede Tveideveien som følge av utbyggingen av Tøane, og at en såpass stor bedrift som den planlagte barnehagen vil medføre ytterligere fare for liv og helse til de som må benytte veien til skole og jobb. Enten må kommunen bygge gang- og sykkelstien, eller så må bygdemuseet pålegges å bygge den, var kravet.

Ikke praksis

I svarbrevet viser trafikksikkerhetskontakten til at det ikke er praksis for å kreve gang- og sykkelvei eller fortau i forbindelse med etablering av boligfelt, enkeltboliger eller andre utbyggingstiltak i kommunen. Han påpeker videre at arealene sør for Birkeland sentrum er svært ettertraktet og at det er etablert flere eneboliger både i byggefelt og på enkelttomter på Tveide, i tillegg til det nye industriområdet på Jordbruna.
– Dette medfører selvsagt økt trafikk på denne offentlige veien. Vi vil imidlertid vurdere trafikksikkerhetsmessige tiltak i forbindelse med neste års rullering av kommunens plan for trafikksikkerhet, skriver Mo.