Eksamen og frigjøring

MAI: Elever ved Birkeland realskole fotografert i 1969. Foto: Via Kuben / Birkenes kommune

Elevene ved Birkeland middelklasse gikk opp til eksamen i historie på frigjøringsdagen.

Det er mye godt stoff i gamle papirer, protokoller, brev og notater! Og den som leter, den finner noe av interesse for de fleste av oss.

Jeg kom over et utdrag av middelskolens første 10 år fra den tok til 6. oktober 1938. Kanskje har det interesse for noen av avisas lesere å få del i det som ble skrevet ned om disse første årene.

Jeg har valgt å gjengi ordrett det som står i en protokoll om Birkeland realskole. Mine kommentarer er lagt til i parentesene:

Birkeland middelskole

Litt om skolens første 10 år. Utdrag av tidligere protokoll: Birkeland middelskole tok til 6. oktober 1938. Åpningsfestligheten fant sted i middelskolens klasserom på Birkeland folkeskole. Til stede var ungdomsskolestyrer (da Sørlandets kristelige ungdomsskole) Aamland med frue, ordfører Røinås, skolestyreformann Unander med frue, sokneprest Øgård med frue, viseordfører J. Flaa med frue, lærer Peder Knutson, lærerinne frøken Sundbø og Sandnes med frue.

Det ble rettet en takk til Aamland og til ordføreren og kommunen for det arbeid og den godvilje som var vist tiltaket. Også skolens lærer T. Sandnes og frue fikk varme velkomstord, likeså elevene. Festen startet med andakt. Skolens lærere var de første år foruten Sandnes som hadde de fleste fag, Aamland med norsk og fru Sandnes med naturfag.

14 elever tok eksamen som privatister ved Kristiansand katedralskole, én fullførte ved Mysen våren 1940. Den skriftlige eksamen i 1940 ble holdt på ungdomsskolen.

Under krigen

Skolen fortsatte uten større avbrytelse gjennom alle krigsårene. Siste del av skoleåret 1941-1942 tilbrakte skolen i storsalen på ungdomsskolen (altså Sørlandets kristelige ungdomsskole). Da gymnasklassen startet i 1941 ble der et lærerbytte slik at gymnaslæreren tok engelsk i realskolen og Sandnes tok realfagene i gymnasklassa.

Etter «Undervisningsrådets» bestemmelser ble eksamen våren 1942 lagt til Lillesand. Den skriftlige prøve ble holdt ved Lillesand realskole, den muntlige prøve ble holdt på Birkeland.

Til 3. kurs som tok til høsten 1942 søkte 80 elever om opptagelse, 29 fikk plass. Høsten 1943 var ungdomsskolen beslaglagt av tyskere og vi måtte igjen flytte på folkeskolen (Birkeland folkeskole). Tross vanskeligheter på grunn av krig og okkupasjon gikk undervisningen sin gang. Elevene spiste middag i kjøkkenet som var stelt til i folkeskolens kjeller.

Frigjøring og eksamen

Etter en del betenkeligheter ble det også tatt opp elever høsten 1944. Samarbeidet med gymnasklassa fortsatte. Skolens lærere var Aamland, Hårtveit, Åsmund Knutson og Sandnes. Landets frigjørelse opplevde vi samme dag som vi var oppe til eksamen i Historie 1 våren 1945.

En stor dag med flagging og glede. 26 elever tok eksamen våren 1946. Fra 1945 eksamen i Kristiansand igjen. Dette ble siste kurs ved Sørlandets kristelige ungdomsskole. Etter vedtak av ungdomsskolens styre fortsetter skolen kommunalt drevet.

Kommunal drift

Den første kommunale klasse ved Birkeland realskole tok til 7. september 1948. Jeg tar med noe av det som er protokollført om dette første kurset:

Skoleåret 1948 – 1949. 6 kull: Tilstede ved åpningen var Birkenes skolestyres formann Bjarne Aasen, Birkeland realskoles styrer Tor Sandnes og lærer Åsmund Knutson. 34 elever møtte, av disse to på prøve.

Sandnes åpnet med andakt og ønsket elevene velkommen. «Ett er nødvendig». Det skal være Birkeland realskoles motto. Skolen blir foreløpig i Bedehusets lille sal. Gymnastikksal og Naturfagsal leies på ungdomsskolen. Folkeskolens sløydsal benyttes.

Elevene er innkvartert hos private, men får spise i ungdomsskolens internat. Skolens lærere er: Tor Sandnes, styrer. Kand. Filol. Sofus Ausland. Engelsk. Lærer Åsmund Knutson. Norsk, Gymnast. Lærer Eivind J. Birkeland. Sløyd. Lærer Arnt Årdalen. Tegning. Synnøve Sandnes. Håndarbeid.

Framsynte skoleledere

Det står videre at – sitat: Det var et godt arbeidsår og samarbeidet med ungdomsskolen om andakter, møter og fester forløp knirkefritt. De to elever som var tatt opp på prøve holdt på til jul. Resten av året var der 32 elever i klassa.

De arbeidet seg godt fram i løpet av året og klarte forhåndsfagene godt. De var oppe i følgende forhåndsfag: Kr.d.k 1, Historie 1, Naturfag, Fysikk, sløyd og håndarbeid.

Det er min kommentar at bygda hadde gode og framsynte politikere og skoleledere som på den tida så stor verdi i å gi ungdommen god læring. Slik skulle landet bygges og slik ble det også i vår kommune. Noen av oss – ja, de fleste av oss – har eksamen fra denne toårige realskolen som altså startet noen få år etter krigen.

 

Jakob Olaus Mo