Flytter sagbruk

LEILIGHETER: Det er det røde sagbruket til venstre som snart skal flyttes for å gi plass til leiligheter. I bakgrunnen sees Birkenesavisas lokaler, som foreløpig ikke berøres.

Venter på prisen for spleiselaget, før leiligheter føres opp.

– Vi har planer om å flytte sagbruket, og planlegger en utbygging av leiligheter der. Det er bygdemuseet som står for flyttinga av sagbruket, og de håper å være ferdig i løpet av året, sier Jakob Olaus Mo hos Bråten Eiendom Sør.

Han har en relativt stor tomt på hendene midt på Strøget, som inneholder både Birkenesavisas og lensmannens lokaler og det gamle sagbruket på baksida. Mo synes det er vanskelig å si noe om hvor mange leiligheter det kan bli plass til når sagbruket er ryddet av veien.

– Vi jobber sammen med en næringsutvikler for å kartlegge dette, og det er selvsagt avhengig av både etterspørsel og om det lar seg finansiere på en god måte, sier han.

I to trinn

Bråten Eiendom Sør, som eies av Mo og kona Åshild Åsgård Mo, har for øvrig mottatt oppsigelse fra politiet vedrørende leieforholdet til lokalene for bygdas lensmann. Ifølge et brev Mo har sendt kommunen utløpet leieforholdet 31. desember 2018.

Leilighetsbygget på baksida omtales som første byggetrinn. Andre byggetrinn inkluderer kontorlokalene ut mot Strøget, men realisering av dette ligger lengre fram i tid. Mye på grunn av vanskeligheter med å skaffe leietakere.

– Det har vist seg vanskelig å skaffe leietakere, og vi har ikke lykkes til tross for at vi har hat følere ute i mange retninger. Heldigvis har bygda relativt nylig fått tannlege og apotek, men ledige lokaler på Strøget er et bevis på at det er vanskelig å få nye aktører inn, sier Mo, og oppfordrer:

– Folk må handle og bruke butikkene i sentrum. Det er den eneste måten vi kan få økt aktivitet, og fremgang for Birkeland sentrum.

Prinsipper for spleiselag

Når det gjelder leilighetsbygget, venter de nå rent konkret på en avklaring fra kommunen om hvor mye deres økonomiske bidrag blir på med tanke på infrastruktur i sentrum.

– Det skal etter hvert anlegges vei, vann, avløp, parker og mye annet. Vi ønsker å vite hvor stor del av denne regninga vi som utbygger må belage oss på, og vi har fått signaler om at formannskapet skal behandle en sak om dette i månedsskiftet, sier han.

Saken er på agendaen når formannskapet møtes 31. januar. Av sakspapirene går det fram at kommunens administrasjon ønsker å arbeide etter politisk fastsatte prinsipper, når de nå skal inngå utbyggingsavtaler med private i Birkeland.

– Kommunen er byggherre og besørger opparbeidelsen av infrastrukturen mot at utbygger yter et anleggsbidrag til dekning av kommunens utgifter. Det anbefales at dette er hovedregelen, skriver arealplanlegger Øyvind Raen, blant annet.