Flom

Vei og voll

Det er ingen liten sum, men heller ikke avskrekkende med tanke på hva slags verdier som sikres på innsida av vollen.