Månelandskap på Rugsland

MATJORD: Tovdalselva tok under flommen med seg enorme mengder matjord fra jordene på Rugsland. Her forteller Leif Johann Rugsland om skadene til kongen, ordfører Anders Christiansen (Ap) og fylkesmann Stein Ytterdahl.

I verste fall kan det ta en mannsalder før jordene på Rugsland igjen bærer godt med frukt.

– Det var ikke noe greit her under flommen, men det er moro å få kongen til bygda. På vegne av de som bor her er det fint å få vist fram skadene, sier Leif Johann Rugsland.

Under kongebesøket mandag er Rugsland siste stopp for Hans Majestet Kong Harald. Her får kongen se hvordan enorme mengder matjord praktisk talt har blitt skylt på elva. Det er anslått at flommen har tatt med seg rundt 700 lastebillass med prima matjord.

– 50 dekar med jord har forsvunnet, og mye av avlinga mi gikk tapt. Både poteter og grønnsaker ble tatt av flommen, så det har ikke vært så mye å levere til Sørlandschips i år, sier Rugsland.

BONDE: Mange ville ha en bit av bonde Leif Johann Rugsland på mandag. Her blir han intervjuet av NRK.

God matjord

På jordene langs elva ligger potetene oppe i dagen, for elva har dratt med seg det øverste laget av matjord. Flere steder er det type krater, som er viser dimensjonene av hva som har gått tapt.

– Dette er alvorlig. Mye skade kan skje under en flom, men når matjord blir skylt ned elva, da er det alvorlig. En ting er de store gropene, for de kan fylles igjen. En annen ting er det øverste laget med matjord som har forsvunnet, for det er noe helt annet, sier Finn Aasheim fra Bondelaget.

Han forteller at det på Rugsland skal søkes om naturskadeerstatning. Det er en spesiell ordning for ting som ikke kan forsikres på vanlig vis, slik som jord. Rugsland selv forventer en søknadsprosess som tar tre måneder. Han har allerede hentet inn anbud på jobben.

– Vi snakker om millionbeløp, uten at jeg kan si noe mer akkurat nå. Jeg bare leier jorda, så det er jo verst for de som eier den. Jeg har andre området som jeg dyrker på, men disse langs elva er uten tvil de beste, sier han.

INTERESSERT: Kongen skal ifølge Leif Johann Rugsland ha stilt gode og relevante spørsmål under besøket på Rugsland.

Kanskje 50 år

Aasheim påpeker at det blir en utfordring å finne matjord som kan legges på jordet, for det er jo ikke akkurat slik at det finnes et lager å hente god matjord på, påpeker han.

– Dette er matjord dannet av elva gjennom tusenvis av år, og den kan ikke erstattes med hva som helst. Det kan være aktuelt å hente jord fra Bjørndalssletta i Kristiansand, hvor det nå skal bygges boliger, men ellers kan det bli vanskelig å få tak på god jord, sier Aasheim.

Bonden selv er innforstått med at det tar flere år før jordene igjen kan bære frukter.

– Dersom vi får tak i god matjord kan vi kanskje få en god avling om fem år, men dersom vi ikke får tak i god matjord snakker vi om 50 år før ting er omtrent slik de var, sier han.

Mista broa

Det er fem grunneiere som er påvirket av flommen over jordene. Rugsland forteller også jorda som ligger igjen ikke er optimal, for de enorme vannmengdene har presset den hardt sammen. På det meste fløt det nesten 1.400 tonn vann i sekundet forbi Rugsland under flommen.

– Bygda Rugsland har også mistet sin forbindelse til omverden ved at hengebroa nå er stengt. Selv bruker jeg den et hundretalls ganger i året, og de fleste som tar buss bruker den daglig. Det er syv grunneiere som eier den, og håper å få den i stand igjen, sier Rugsland.

– Hva synes du om at kongen kommer hit?

– Det at kongen tar turen til Rugsland viser at han er en folkekonge som bryr seg. Han hadde gode og relevante spørsmål, og virket oppriktig interessert i problematikken, sier Rugsland.

PUBLIKUM: Mange av innbyggerne på Rugsland hadde møtt fram for å få et blikk av Hans Majestet Kongens første besøk på Rugsland.