Skadet etter flommen

Fundament: Det er omfattende skader på fundamentet som holdes oppe ved provisorisk jekk.

Flomskadene kan ta tid å utbedre. Først skal veivesenet finn ut hvor mye vann som renner i Moelva.

– Fundamentene for den nye gang- og sykkelveibrua ble undergravd, og vi fikk setninger i bru og tilstøtende vei. Den gamle brua fikk også skader, og det er på bakgrunn av dette at vi har innsnevringer på veien og redusert fart, sier Thorvaldsen Vevstad i Statens vegvesen.

Det er på Birkelandsveien mellom Birkeland og Lillesand det siden flommen i fjor har vært redusert fart og innsnevring i veibanen like før Eikelandssletta. Skjerpet bru, som den altså heter, ble skadet under flommen i oktober.

Vevstad forteller at det nå jobbes med beregninger av nedslagsfelt og vannstrømmen i elva ved brua, og i påvente av disse resultatene er det enda ikke bestemt hvordan brua skal repareres.

Hun skisserer tre mulige løsninger. En løsning er å reparere gang- og sykkelstibrua og den gamle brua. Et annet alternativ er å etablere en ny kulvert, altså en gjennomgang for vannet. Det tredje alternativet er å bygge både ny veibro og ny bro til gang- og sykkelstien.

– Det er vanskelig å si noe om når veien kan være klar igjen, for det var mange broer som ble berørt i Birkelandsområdet og da er det mange som må utbedres. Men Statens vegvesen jobber for å få utbedret skadene fortløpende og beklager ulempene dette har for de som kjører på strekningen, sier Vevstad.