Flakke lonerReagerer på skytestøy

Beboere på Flakk reagerer på støy fra skytebanene rundt Flakke Loner. Sinus har gjennomført støymålinger på oppdrag for skytterlaget som viser at de er innenfor grenseverdiene.