Flakke loner

Reagerer på skytestøy

Beboere på Flakk reagerer på støy fra skytebanene rundt Flakke Loner. Sinus har gjennomført støymålinger på oppdrag for skytterlaget som viser at de er innenfor grenseverdiene.