Bom? Nei, takk!

SKYTEANLEGG: Blant andre politiet øver på anlegget på Flakke Loner. Nå kan det bli satt opp veibom inn til området. BIldet er fra 2017 da en politimann ble skadet i en ulykke på anlegget. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB Scanpix

Bom ved Flakke Loner? Nei, takk.

Jeg leser i avisen 5. februar argumentasjonen som blir brukt for å vurdere behovet for bom ved Flakke Loner.

Personlig har det alltid vært viktig med lett tilgjengelighet til Lonan og Flakkeheia. I disse tider hvor arealer med urørt natur i vår kommune minker drastisk, er det kanskje enda viktigere enn før å sikre lett tilgang for alle til dette fantastiske området med forholdsvis urørt natur og flotte utsiktspunkter.

Det er mange både småbarnsfamilier og andre som bruker denne veien for å komme til det fantastiske friluftsområdet som Flakkeheia er.

Kommunalsjefen mener politiet kan ha behov for bom når de bruker området, fordi de ellers kan bli sperret inne av lastebiler på avveie eller lignende. Det er i beste fall et omtenksomt argument, i hvert fall et kreativt argument, men det er med respekt å melde bare tull. Politiet kjører inn i blindveier hver eneste dag. Jeg tror ikke det bekymrer dem så veldig mye at de kan bli sperret inne av lastebiler i det daglige.

Det høres også fint ut at bommen bare skal brukes når politiet er inne i området og øver. Men er det den virkelige agendaen?

Når først bommen er kommet opp, hvordan og hvem kontrollerer at den står åpen når den skal?

Med tanke på at det også tidligere har vært andre aktører som mener de har behov for bom inn til området, ser jeg for meg andre brukere som nå vil argumentere for at bommen må være generelt stengt.

Området har vært åpent og tilgjengelig for allmennheten i generasjoner. Så vidt jeg vet uten at det har skapt store problemer for noen av brukerne. Jeg er kanskje naiv, men jeg har tro på at den fredelige sameksistensen som har vært mellom alle brukergrupper i flere generasjoner vil fortsette uten bom også i fremtiden.

Og noen lastebil på tvers for å sperre inne politiet har jeg i hvert fall ikke tro på at kommer til å skje. Hvis det utenkelige skulle skje, at noen med vilje vil sperre politiet inne med en lastebil vil det i hvert fall ikke hjelpe med bom.

Rune Haugen