Eksplosjon under rydding

ULYKKE: Det skal ifølge politimesteren ikke dreie seg om et vådeskudd.

To polititjenestemenn ryddet på området da det eksploderte.

– To tjenestepersoner var direkte involvert i hendelsen, hvorav en var den skadde tjenestemannen. I forbindelse med opprydding inne på området, oppsto det en eksplosjon. Så langt Spesialenheten er kjent med, medførte eksplosjonen ingen fare for andre personer enn de to, sier Liv Øyen, leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten.

Tirsdag 10. oktober 2017 cirka klokka 1015 fikk Spesialenheten for politisaker melding fra Agder politidistrikt om en hendelse som hadde funnet sted samme dag cirka klokka 09.55 på politiets øvingsarena på Flakke Loner. I en pressemelding kommer det fram at Spesialenheten har gjennomført en rekke etterforskingsskritt i saken, blant annet innledende avhør av polititjenestepersoner, for å avklare de konkrete omstendigheter rundt hendelsen.

–  Agder politidistrikt har opplyst at det var cirka 20 personer til stede på øvingsarenaen da hendelsen fant sted. Samtlige var ansatt i politiet. Tjenestepersonene var der i forbindelse med en skytetrening. Etterforskinga har så langt avdekket at hendelsen ikke hadde en sammenheng med den avholdte skytetreninga, sier Øyen.

På bakgrunn av helsetilstanden til den skadde tjenestemannen, har det per nå ikke vært mulig for Spesialenheten å gjennomføre et avhør av ham. Den andre tjenestepersonen er avhørt. Kriminaltekniske undersøkelser pågår fortsatt og det gjenstår ytterligere etterforskingsskritt før Spesialenheten kan trekke konklusjoner med hensyn til hva som har forårsaket eksplosjonen.

– Av hensyn til den videre etterforskingen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt. Etter en innledende etterforsking vil Spesialenheten foreta en oppsummering og vurdere videre etterforskingsskritt. Det er for tidlig nå å si når etterforskingen antas å være ferdig, sier Øyen.